mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2010/21.09.2010/


[To Parent Directory]

9/16/2010 11:01 AM 3464326 03_pojmenování nových ulic.docx
9/6/2010 12:00 PM 409600 04_Rozbory za I. pololetí 2010.doc
9/14/2010 1:20 PM 28672 05_Odměny členům výborů a komisí za rok 2010.doc
9/16/2010 11:02 AM 29184 06_Poskytnutí daru.doc
9/14/2010 1:21 PM 25088 07_Zadání IX změny ÚP.doc
9/14/2010 1:22 PM 27136 08_Návrhy pořízení změny ÚP.doc
9/14/2010 1:22 PM 24064 09_Zadání ÚP.doc
9/10/2010 7:23 AM 37888 10_Zvýšení základního kapitálu_Společenský dům Prostějov.doc
9/13/2010 3:19 PM 22528 11_Navýšení podílu akcionáře města Prostějov v obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, as, nepeněžitým vkladem.doc
9/16/2010 11:03 AM 32768 12_Smlouva_o_příspěvku_SŽDC.doc
9/14/2010 1:25 PM 354304 13__Schválení smlouvy s FTL - First Transport Lines, a.s..doc
9/7/2010 10:10 AM 15408 14_Novelizace Zásad poskytování VFP.docx
9/9/2010 7:45 AM 33280 15_smlouva o poskytnutí příspěvku na Hanácké slavnosti 2010 v Prostějově od Ol. kraje.doc
9/16/2010 11:04 AM 26112 16_Schválení dodatku č 2 Fotbal_ROP.doc
9/16/2010 11:05 AM 31744 17_Závazek spolufinancování _ radniční věž.doc
9/9/2010 7:46 AM 42496 18_vyúčtování VFP 2009 HK Jestřábi.doc
9/9/2010 7:45 AM 37376 20_VFP 2010 - nedoporučené žádosti.doc
9/9/2010 6:00 AM 32256 21_Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.doc
9/16/2010 11:07 AM 14875 22_01_RO v kapitole 11 - kino Metro 70 - digitalizace.docx
9/16/2010 11:07 AM 35840 22_02_RO_ městský_hřbitov.doc
9/16/2010 11:07 AM 35328 22_03_RO_ nám._Husserla.doc
9/16/2010 11:08 AM 36864 22_04_RO_ převod FRN_do_FRR.doc
9/16/2010 11:08 AM 40960 22_05_RO_ rozdělení_FRN.doc
9/16/2010 11:09 AM 19485 22_06_RO_90_Komunikace - opravy chodníků.docx
9/13/2010 3:20 PM 24064 23_01_Schválení prodeje pozemku pč 2380_2 v kú Dětkovice u Prostějova.doc
9/13/2010 3:21 PM 336896 23_02_Schválení prodeje části pozemku pč 7427_5 v kú Prostějov.doc
9/13/2010 3:28 PM 26112 23_03_Schválení prodeje části pozemku pč 6055_126 v kú Prostějov.doc
9/13/2010 3:29 PM 439808 23_04_Schválení prodeje objektů na nám Sv Čecha 1 a 2 a Demelova 4 v Prostějově.doc
9/13/2010 3:29 PM 342016 23_05_Schválení bezúplatného nabytí částí pozemků pč 100_3 a pč 100_4, oba v kú Čechovice u Prostějova.doc
9/13/2010 3:30 PM 22528 23_06_Schválení bezúplatného nabytí pozemku pč 307_2 v kú Domamyslice.doc
9/13/2010 3:31 PM 337920 23_07_Schválení bezúplatného nabytí částí pozemků pč 110_3 a pč 110_13, oba v kú Krasice.doc
9/13/2010 3:32 PM 337408 23_08_Schválení bezúplatného nabytí 2 částí pozemku pč 7581_1 v kú Prostějov.doc
9/13/2010 3:33 PM 23552 23_09_Schválení bezúplatného převodu pozemků na ulici Brněnská.doc
9/13/2010 3:34 PM 28160 23_10_Schválení bezúplatných převodů pozemků na ulici Olomoucká.doc
9/13/2010 3:34 PM 348160 23_11_Schválení bezúplatného převodu pozemků v kú Prostějov s Olomouckým krajem.doc
9/13/2010 3:36 PM 358400 23_12_Schválení bezúplatného převodu pozemků pč 7627_3 a pč 8083_2, oba v kú Prostějov, do vlastnictví Olomouckého kraje.doc
9/13/2010 3:36 PM 343552 23_13_Schválení výkupu spoluvlastnického podílu id 3_10 na pozemcích pč 101_1 a pč 101_2, oba v kú Prostějov.doc
9/13/2010 3:37 PM 48640 23_14_Schválení výkupu pozemku pro komunikační propojení ulic Určická a Krasická.doc
9/13/2010 3:38 PM 25600 23_15_Revokace bodu 2 usnesení ZMP č_11024 ze dne 16_02_2010 a schválení bezúplatného převodu pozemků v kú Prostějov.doc
9/13/2010 3:39 PM 361472 23_16_Schválení Dodatku č_1 ke Smlouvě o budoucích smlouvách uzavřené dne 16_07_2010 se společností MANTHELLAN as.doc
9/14/2010 1:27 PM 352256 24_01_Schválení prodeje objektu Barákova 49.doc
9/14/2010 1:28 PM 461312 24_02_Schválení prodeje objektu Jihoslovanská 3.doc
9/8/2010 4:53 PM 363520 24_03_Schválení prodeje objektu Křížkovského 12.doc
9/14/2010 1:29 PM 461312 24_04_Schválení prodeje objektu Mlýnská 30.doc
9/14/2010 1:29 PM 461824 24_05_Schválení prodeje objektu Mlýnská 34.doc
9/14/2010 1:30 PM 352256 24_06_Schválení prodeje objektu Svatoplukova 3.doc
9/14/2010 1:30 PM 352768 24_07_Schválení prodeje objektu Svatoplukova 59.doc
9/14/2010 1:30 PM 352256 24_08_Schválení prodeje objektu U spořitelny 6.doc
9/14/2010 1:31 PM 352768 24_09_Schválení prodeje objektu Wolkerova 4.doc