mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2015/14.12.2015/


[To Parent Directory]

12/3/2015 9:30 AM 64107 02_PM_Jednací řád ZMP_změna.docx
12/4/2015 1:09 AM 16896 02_Pozměňovací návrh P_Kapounka ke změně JŘ.doc
12/4/2015 2:53 PM 161153 03_Rezignace Mgr Jančíka na funkci člena FV.pdf
12/7/2015 10:55 AM 39424 04_Odměny členům výborů a komise ZM a osadních výborů_2015.doc
12/3/2015 8:13 AM 90112 05_MP - změna počtu MP.doc
12/7/2015 12:07 PM <dir> 06_FO_Návrh rozpočtu pro rok 2016
12/3/2015 9:20 AM 23212 07_OSÚMM_ROZOP kapitol 50 a 90 _ úprava položek kapitol a navýšení rezerv města.docx
12/3/2015 11:00 AM 74240 08_ORI_ROZOP kapitoly 60_Převod finančních prostředků do FRR.doc
12/4/2015 1:55 PM 33280 09_OSKS_Dotace nedoporučená - oblast sportu.doc
12/3/2015 9:25 AM 142848 10_FO_OZV_místní poplatek za KO pro rok 2016.doc
12/2/2015 3:25 PM 271312 11_OKP_OZV Požární řád města.docx
12/3/2015 10:59 AM 12286976 12_ORI_Strategie ITI Olomoucké aglomerace.doc
12/3/2015 11:01 AM 3785728 13_ORI_Projekt regenerace panelového sídliště Šárka v Prostějově - schválení projektové dokumentace.doc
12/7/2015 12:07 PM <dir> 13_Projekt regenerace panelového sídliště Šárka v Prostějově - projektová dokumentace
11/18/2015 12:19 PM 283885 14_Odbor SÚ regenerace MPZ.docx
12/1/2015 9:44 AM 297984 15_OKT Návrh na schválení odůvodnění VZ Komunální služby MPv.doc
12/3/2015 11:00 AM 4020736 16_ORI_Nájemní smlouva_Vrahovice.doc
12/3/2015 9:18 AM 7761408 17_01_OSÚMM_Předkupní právo Statutárního města Prostějova k nemovitým věcem v kú Krasice ve vlastnictví Fondu ohrožených dětí.doc
12/3/2015 9:19 AM 59904 17_02_OSÚMM_Předávání technických zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření.doc
12/3/2015 9:24 AM 1695232 17_03_OSÚMM_Schválení prodeje částí pozemků pč 92_1 a pč 96_1 oba v kú Žešov.doc
12/3/2015 9:25 AM 2466816 17_04_OSÚMM_Schválení uzavření Smlouvy o zhodnocení silničního majetku .doc
12/3/2015 9:26 AM 473088 17_05_OSÚMM_Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku pč 7976 v kú Prostějov.doc
12/3/2015 9:34 AM 14221312 17_06_OSÚMM_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2009_16_067 ze dne 10_11_2009 .doc
12/3/2015 9:37 AM 13962752 17_07_OSÚMM_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2009_16_373 ze dne 10_11_2009 .doc
12/3/2015 12:41 PM 71168 20_Plnění úkolů zastupitelstva k 14 12 2015.doc
12/4/2015 11:33 AM 26112 21_1_Podnět P_Kapounka a P_Lyska - usnesení o zasílání monitoringu médií.doc
12/4/2015 1:09 AM 13824 21_2_Podnět P_Kapounka a P_Lyska - oficiální profily města na sociálních sítích.doc
12/4/2015 1:09 AM 15360 21_3_Podnět P_Kapounka a P_Lyska - usneseni o zveřejňování smluv.doc
12/4/2015 1:09 AM 15872 21_4_Podnět P_Kapounka a P_Lyska - oprava chyb v registru veřejných zakázek.doc