mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2018/11.6.2018/


[To Parent Directory]

5/31/2018 8:20 AM 1824419 02_01_OSÚMM_Nabídka na odkup spoluvlastnických podílů na pozemcích pč 344_1 pč 344_2 a pč 344_3 vše v kú Čechovice u Prostějova .docx
5/31/2018 9:44 AM 373948 02_02_OSÚMM_Výkup pozemku pč 8225 v kú Prostějov.docx
5/31/2018 9:34 AM 1069481 02_03_OSÚMM_Schválení výkupu dvou částí pozemku pč 5954_2 v kú Prostějov v rámci stavby Silnice II_366 Prostějov - přeložka silnice .docx
5/31/2018 9:35 AM 1438554 02_04_OSÚMM_Schválení výkupu pozemku pč 249_3 v kú Žešov a ROZOP kapitoly 50 .docx
5/31/2018 9:38 AM 927533 02_05_OSÚMM_Schválení výkupu částí pozemků pč st 166_2 a pč 227 oba v kú Vrahovice .docx
5/31/2018 8:35 AM 927827 02_06_OSÚMM_Prodej pozemků pč 1642_2 a p.č. 1643, oba v k.ú. Prostějov .docx
5/31/2018 8:58 AM 1877573 02_07_OSÚMM_Prodej pozemku pč 6084_7 a částí pozemků pč 6169_103, pč 6089_3 a pč 6090, vše v kú Prostějov .docx
5/31/2018 8:58 AM 2568780 02_08_OSÚMM_Prodej části pozemku pč 7452_12 v kú Prostějov .docx
5/31/2018 9:23 AM 7244759 02_09_OSÚMM_Prodej části pozemku pč 7693_1 v kú Prostějov .docx
5/31/2018 9:23 AM 2704141 02_10_OSÚMM_Prodej částí pozemků pč 7593_1 a pč 5051 oba v kú Prostějov .docx
5/31/2018 9:29 AM 1538340 02_11_OSÚMM_Schválení prodeje pozemku pč 744_9 v kú Vrahovice .docx
5/31/2018 9:29 AM 1427970 02_12_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 6406_1 v kú Prostějov.docx
5/31/2018 9:30 AM 3484607 02_13_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 773_1 v kú Vrahovice .docx
5/31/2018 9:28 AM 438365 02_14_OSÚMM_Schválení bezúplatného nabytí části pozemku pč 5738_13 v kú Prostějov.docx
5/31/2018 9:28 AM 1023355 02_15_OSÚMM_Schválení bezúplatného převodu pozemků pč 7733 a pč 6365_9 oba v kú Prostějov .docx
5/31/2018 9:24 AM 1201041 02_16_OSÚMM_Revokace usnesení ZMP č 12039 ze dne 14_02_2012 .docx
5/31/2018 9:24 AM 5512227 02_17_OSÚMM_Prominutí smluvní pokuty za porušení závazku ze Smlouvy o bezúplatném převodu č_2012_50_402 ze dne 28_11_2012 - Fond ohrožených dět.docx
5/31/2018 8:32 AM 36598 02_18_OSÚMM_Odpis pohledávky za dlužníkem.docx
6/4/2018 12:51 PM <dir> 03_FO_Schvalování účetní závěrky za rok 2017
6/4/2018 12:51 PM <dir> 04_FO_Závěrečný účet za rok 2017
5/31/2018 9:27 AM 24880 05_01_OSÚMM_ROZOP kapitoly 50_úprava rozpočtu a navýšení FRR.docx
5/30/2018 1:56 PM 226793 05_02_ORI_ROZOP kapitoly 60 _Chodník na ulici Krasická.docx
5/30/2018 1:57 PM 308224 05_03_ORI_ROZOP kapitoly 60_EÚO MŠ Partyzánská .doc
5/30/2018 1:57 PM 363187 05_04_ORI_ROZOP kapitoly 60_Komunikace arealizace nového oplocení a branek na ulici Říční.docx
5/30/2018 1:58 PM 680521 05_05_ORI_ROZOP kapitoly 60_Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična .docx
5/30/2018 1:58 PM 49152 05_06_ORI_ROZOP kapitoly 60_Rekonstrukce domovních kotelen .doc
5/30/2018 1:58 PM 786944 05_07_ORI_ROZOP kapitoly 60_Rekonstrukce komunikace v Žešově .doc
5/30/2018 1:58 PM 1842688 05_08_ORI_ROZOP kapitoly 60_Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2-4.doc
6/1/2018 8:02 AM 416344 05_09_ORI_ROZOP kapitoly 60_Středisko mládeže kopané.docx
5/30/2018 1:59 PM 2971136 05_10_ORI_ROZOP kapitoly 60_Terminál na aut. nádraží ul. Janáčkova_.doc
5/30/2018 1:59 PM 854016 05_11_ORI_ROZOP kapitoly 60_Vnitroblok Kostelecká 33-37 .doc
5/30/2018 2:00 PM 985088 05_12_ORI_ROZOP kapitoly 60_Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice, chodník.doc
5/30/2018 2:00 PM 535685 05_13_ORI_ROZOP kapitoly 60_ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity.docx
5/30/2018 1:21 PM 43520 05_14_OKT_ROZOP kapitoly 71 - převod zůstatku sociálního fondu.doc
6/4/2018 12:51 PM <dir> 06_01_FO_Poskytnutí dotace Národnímu domu PV
5/30/2018 1:56 PM 119808 06_02_ORI_Dotace_SKC Prostějov.doc
5/30/2018 3:34 PM 4606464 06_03_OSKS_Dotace 2018 - oblast sportu (Tenisový klub).doc
5/31/2018 9:21 AM 4622336 06_04_OSKS_Dotace 2018 - oblast školství _celoroční činnost_Junák - Děti přírody.doc
5/30/2018 3:35 PM 33280 06_05_OSKS_Dotace 2018 nedoporučená - oblast sportu (Vodácký klub 109).doc
5/31/2018 9:21 AM 4571136 06_06_OSKS_Dotace 2018 – oblast kultury_jednorázová akce_Folklorum .doc
5/31/2018 10:14 AM 4684800 06_07_OSKS_Dotace 2018 – oblast sportu_celoroční činnost_SK Prostějov 1913, z. s. .doc
5/30/2018 9:34 AM 128000 06_08_OSV_Dotace na rok 2018 – oblast sociální – celoroční činnost (Mateřské centrum Prostějov).doc
5/30/2018 9:35 AM 53760 06_09_OSV_Dotace na rok 2018 – oblast zdravotní – celoroční činnost (nedoporučená).doc
5/31/2018 7:11 AM 3356670 06_10_OÚPPP_Dotace památky ROZOP.docx
8/21/2018 7:32 AM 72192 06_PN_Plán rozvoje sportu v Prostějově _ 2018-2022.doc
8/21/2018 7:32 AM 48197 06_PN_Plán rozvoje sportu.docx
5/31/2018 9:21 AM 1025536 07_OSKS_Dodatek č. 1 ke smlouvě SK Prostějov 1913, spolek .doc
5/31/2018 9:21 AM 920064 08_OSKS_Dodatek č. 1 ke smlouvě VK Prostějov, spolek .doc
5/14/2018 4:15 PM 91648 09_OKP_ Schválení dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 60 tis.doc
5/30/2018 2:01 PM 9356420 10_ORI_Schválení smlouvy o poskytnutí dotace CS Šárka.docx
5/31/2018 9:14 AM 96256 11_OSKS_Přijetí dotace od OlK na podporu kulturních aktivit.doc
5/31/2018 8:37 AM 13228544 12_OSV_Přijetí investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Dotačního programu pro sociální oblast 2018.doc
5/31/2018 1:46 PM 3717766 13_OKT_Změna OZV č. 1_2018 o nočním klidu.docx
5/7/2018 12:06 PM 139264 14_Změna počtu pracovních míst MP.doc
5/30/2018 11:17 AM 20836 15_IA_Určení členů volených orgánů města Prostějova ke zpracování osobních údajů.docx
5/31/2018 9:46 AM 68608 16_OSKS_Plán rozvoje sportu v Prostějově.doc
6/6/2018 1:50 PM 735082 16_Plán rozvoje sportu v Prostějově_příloha.pdf
8/21/2018 7:33 AM 223038005 materialy_11.6.2018.zip