mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2018/27.8.2018/


[To Parent Directory]

8/17/2018 9:12 AM 2415587 02_OÚPPP Dotace na obnovu památek pro rok 2018.docx
8/14/2018 7:54 AM 2244425 03_ORI_Smlouva o poskytnutí dotace - Šatna a zázemí Středisko ml kopané.docx
8/17/2018 5:39 AM 1519614 04_01_OSÚMM_Prodej pozemků pč 6551_1 pč 6552_1 pč 6553_1 a pč 6554_1 vše v kú Prostějov .docx
8/17/2018 5:41 AM 7510698 04_02_OSÚMM_Prodej pozemků st pč 67 a pč 64_2, oba v kú Čechůvky.docx
8/17/2018 8:27 AM 2215547 04_03_OSÚMM_Prodej části pozemku pč 587_2 v kú Čechovice u Prostějova .docx
8/17/2018 5:50 AM 1639342 04_04_OSÚMM_Prodej částí pozemků p.č. 7593_1 a p.č. 5051 oba v kú Prostějov .docx
8/17/2018 6:37 AM 1518302 04_05_OSÚMM_Prodej částí pozemků pč 7790 a pč 7791_1, oba v kú Prostějov .docx
8/17/2018 7:07 AM 1209750 04_06_OSÚMM_Schválení prodeje pozemku pč 5945_4 a dvou částí pozemku pč 5945_1 oba v kú Prostějov .docx
8/17/2018 7:10 AM 781231 04_07_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 597_1 v kú Prostějov .docx
8/17/2018 7:11 AM 2549300 04_08_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 6559_1 v kú Prostějov .docx
8/17/2018 7:11 AM 983500 04_09_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 8027 v kú Prostějov.docx
8/17/2018 7:21 AM 3590225 04_10_OSÚMM_Schválení směny pozemků na ulici J B Pecky v Prostějově a ROZOP kapitoly 50.docx
8/17/2018 7:45 AM 2490685 04_11_OSÚMM_Schválení směny pozemků v kú Prostějov .docx
8/17/2018 8:03 AM 1116137 04_12_OSÚMM_Ukončení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č 2009_16_406 ze dne 21_01_2010 a schválení bezúplatného převodu částí pozemků v kú Ptení .docx
8/17/2018 6:38 AM 2164255 04_13_OSÚMM_Revokace usnesení ZMP č 16173 ze dne 05_09_2016 a schválení bezúplatného nabytí části pozemku pč 6319_1 v kú Prostějov.docx
8/17/2018 8:15 AM 1472439 04_14_OSÚMM_Výkup pozemků pč 3965_1, pč 3965_2, pč 3966_1 a pč 3966_2, vše v kú Prostějov .docx
8/17/2018 8:14 AM 2023982 04_15_OSÚMM_Výkup pozemků pč 7558_5 a pč 7558_6 oba kú Prostějov.docx
8/17/2018 7:46 AM 3403112 04_16_OSÚMM_Schválení výkupu pozemku pč 3099_5 v k.ú. Ptení a ROZOP kapitoly 50.docx
8/17/2018 7:52 AM 2106736 04_17_OSÚMM_Schválení výkupu pozemku pč 6224_1 v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50 .docx
8/17/2018 9:09 AM 564201 04_18_OSÚMM_Schválení výkupu pozemku pč 7330 v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50.docx
8/17/2018 7:58 AM 1393190 04_19_OSÚMM_Schválení výkupu pozemků pč 6231_4 a pč 6231_67 oba v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50.docx
8/17/2018 8:25 AM 700889 04_20_OSÚMM_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2013_50_315 ze dne 19_12_2013 .docx
8/17/2018 8:02 AM 295654 04_21_OSÚMM_Souhlas se zatížením pozemků v sektoru A průmyslové zóny věcným břemenem.docx
8/17/2018 5:55 AM 1369992 04_22_OSÚMM_Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou polyfunkčního domu na ulici Vodní v Prostějově .docx
8/17/2018 6:36 AM 1928814 04_23_OSÚMM_Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku pč 100_21 v kú Krasice.docx
8/8/2018 2:55 PM 3973284 05_OKP_členský příspěvek_PV Olympijský.docx
8/17/2018 6:10 AM 70144 06_OSKS_Plán rozvoje sportu v Prostějově _ 2018-2022.doc
8/3/2018 12:51 PM 756586 06_OSKS_Plán rozvoje sportu v Prostějově _ 2018-2022.pdf
8/22/2018 10:40 AM 72192 06_PN_Plán rozvoje sportu v Prostějově _ 2018-2022.doc
8/22/2018 10:40 AM 48197 06_PN_Plán rozvoje sportu.docx
8/20/2018 9:13 AM 314880 07_OÚPPP_Vydání III_změny ÚP Prostějov.doc
8/20/2018 9:13 AM 313856 08_OÚPPP_Vydání IV_změny ÚP Prostějov.doc
8/17/2018 6:39 AM 17773 09_1_OSÚMM_ROZOP kapitoly 50_komunitní dům Sušilova_vybavení nábytkem.docx
8/17/2018 6:38 AM 22830 09_2_OSÚMM_ROZOP kapitol 50 a 90.docx
8/17/2018 6:08 AM 3283456 09_3_ORI_ROZOP kapitoly 60_Komunitní dům Sušilova.doc
8/14/2018 7:54 AM 44544 09_4_ORI_ROZOP kapitoly 60_Rekonstrukce skateparku.doc
8/17/2018 6:08 AM 844800 09_5_ORI_ROZOP kapitoly 60_Revitalizace sídliště Šárka.doc
8/17/2018 6:07 AM 857088 09_6_ORI_ROZOP kapitoly 60_Vnitroblok Kostelecká 33-37 .doc
8/14/2018 7:53 AM 535259 09_7_ORI_ROZOP kapitoly 60_ZŠ a MŠ J_ Železného - zvýšení kapacity.docx
8/17/2018 6:07 AM 1737728 10_1_ORI_Dotace TJ Sokol I Prostějov.doc
8/17/2018 6:05 AM 32768 10_2_OSKS_Dotace 2018 - oblast školství - celoroční činnost – nedoporučené.doc
8/17/2018 8:55 AM 48640 10_3_OSKS_Dotace 2018 – oblast kultury_jednorázová akce_PhDr. Karel Kavička_internet.doc
8/14/2018 9:39 AM 4696576 10_4_OSKS_Dotace 2018 – oblast sportu_jednorázová akce_Klub výsadkových veteránů Prostějov, z. s. .doc
8/13/2018 10:39 AM 129024 10_5_OSV_Dotace na rok 2018 – oblast zdravotní – jednorázová akce (ZZS OlK).doc
8/20/2018 11:14 AM 2338816 10_6_FO_Revokace usnesení ZMPv 11_06_2018_Dotace NÁRODNÍMU DOMU.doc
8/21/2018 5:54 AM <dir> 11_FO_Plnění rozpočtu za I. pololetí 2018
8/21/2018 5:54 AM <dir> 12_FO_Střednědobý výhled rozpočtu
8/14/2018 9:39 AM 949248 13_OSKS_Dodatek ke smlouvě o dotaci HC REBELS.doc
8/16/2018 9:11 AM 4731904 14_OSKS_Dodatek č. 4 ke ZL Sportcentra DDM.doc
8/3/2018 12:29 PM 66048 15_OSKS_Dodatky zřizovacích listin.doc
7/20/2018 1:32 PM 164999 15_OSKS_Dodatky zřizovacích listin.pdf
7/24/2018 1:55 PM 548386 15_OSKS_Dodatky zřizovacích listin_úplná znění zřizovacích listin.pdf
8/17/2018 11:51 AM 954895 16_OKT_Změna OZV č. 1_2018 o nočním klidu.docx
8/17/2018 6:09 AM 852097 17_ORI_Dokument Smart Prostějov - Manuál chytrého města.docx
8/20/2018 9:23 AM 25961 19_Plnění úkolů zastupitelstva k 27 08 2018.docx
8/20/2018 9:23 AM 34816 20_Odměny členům výborů a komise zastupitelstva a předsedům a členům OV za rok 2018.doc
8/24/2018 10:40 AM 448922 22_1_Stížnost občana na zastupitele.pdf
8/24/2018 10:42 AM 80376514 materialy_27.8.2018.zip