mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2007/18.12.2007/


[To Parent Directory]

12/10/2007 5:00 PM 546304 01_Pozvánka na 10 ZM - 18 12 2007.doc
12/20/2007 10:54 AM 31744 03_Odměny členům výborů_ komisí a osadních výborů.doc
12/20/2007 10:55 AM 37376 04_Poskytnutí daru.doc
12/6/2007 10:04 AM 26112 05_Určení člena ZM _ Zdravé město_Agenda 21.doc
12/7/2007 9:13 AM 28672 06_Převzetí ručitelského závazku.doc
5/16/2023 6:29 AM <dir> 07_IV_ změna územního plánu _ další návrhy
12/20/2007 10:56 AM 6011392 08_Pojmenování nových ulic.doc
12/6/2007 10:39 AM 30720 09_Změna zřizovací listiny Sportcentra DDM.doc
12/20/2007 10:58 AM 53248 10_Záležitosti obchodní společnosti MI PRO STAV.doc
12/20/2007 10:59 AM 24064 11_OZV _ požární řád.doc
12/5/2007 2:19 PM 218624 11_Příloha.doc
12/20/2007 11:00 AM 567808 12_OZV _ spalování rostlinných materiálů.doc
12/20/2007 11:00 AM 23552 13_Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova.doc
11/14/2007 11:58 AM 20992 13_příloha.doc
12/10/2007 3:24 PM 20992 14_příloha.doc
12/20/2007 11:01 AM 27136 14_Zrušení OZV _ Řád veřejného pohřebiště.doc
11/14/2007 8:42 AM 22016 15_Příloha.doc
12/20/2007 11:01 AM 22528 15_Změna OZV _ místní poplatek za užívání veřejného prostranství.doc
12/20/2007 11:09 AM 25600 16_Řešení problematiky odvodu za porušení rozpočtové kázně.doc
12/6/2007 10:17 AM 32768 17_Prevence kriminality 2008.doc
12/4/2007 3:26 PM 23040 18_1_VFP 2007 _ výchova a vzdělávání _ nedoporučená.doc
12/20/2007 11:13 AM 38400 18_2_VFP 2007 _ oblast sportu _ nedoporučená.doc
5/16/2023 6:29 AM <dir> 19_Sřednědobý rozpočtový výhled 2008 _ 2010
5/16/2023 6:30 AM <dir> 20_Rozpočet města Prostějova na rok 2008
12/6/2007 12:33 PM 46080 21_1_VFP 2008 _ BK_ VK_ HK Jestřábi_ DTJ.doc
12/6/2007 10:14 AM 35840 21_2_VFP 2008 _ Azylove centrum.doc
12/6/2007 8:25 AM 310272 22_1_ROZOP _ převod do FRR.doc
11/22/2007 10:03 AM 39424 22_2_ROZOP kapitoly 11.doc
12/6/2007 2:16 PM 32768 22_3_ROZOP kapitoly 20 _ MK.doc
12/6/2007 2:15 PM 34304 22_4_ROZOP kapitoly 20 _ MD.doc
12/6/2007 2:17 PM 32256 22_5_ROZOP kapitoly 20 _ úhrada za žáky.doc
9/26/2007 3:18 PM 295247 23_01_příloha.jpg
12/20/2007 11:17 AM 37376 23_01_Schválení prodeje části pozemku pč 93_1 v kú Vrahovice.doc
12/20/2007 11:17 AM 30720 23_02_Převod nemovitostí ve sportovním areálu na ulici Kostelecká.doc
11/20/2007 11:10 AM 295651 23_02_příloha_1.jpg
11/20/2007 11:11 AM 303197 23_02_příloha_2.jpg
11/14/2007 2:33 PM 332547 23_03_příloha.jpg
12/20/2007 11:18 AM 34816 23_03_Schválení prodeje části pozemku pč 373_2 v kú Prostějov.doc
5/16/2007 4:42 PM 290566 23_04_příloha.jpg
12/20/2007 11:19 AM 35840 23_04_Schválení prodeje části pozemku v kú Krasice a Prostějov.doc
10/31/2007 1:39 PM 1993798 23_05_příloha.jpg
12/20/2007 11:19 AM 29696 23_05_Schválení prodeje částí pozemku 6055_111 v kú Prostějov.doc
11/14/2007 2:25 PM 374791 23_06_příloha.jpg
12/20/2007 11:20 AM 33792 23_06_Schválení výkupu pozemků v kú Prostějov.doc
11/14/2007 2:35 PM 201522 23_07_příloha.jpg
12/20/2007 11:21 AM 47616 23_07_ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí.doc
9/26/2007 3:27 PM 330055 23_08_příloha.jpg
12/20/2007 11:21 AM 39936 23_08_Schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu.doc
10/31/2007 1:45 PM 11934054 23_09_příloha_1.jpg
10/31/2007 1:46 PM 247483 23_09_příloha_2.jpg
12/20/2007 11:22 AM 25600 23_09_Schválení bezúplatného nabytí pozemků OlK.doc
12/20/2007 11:22 AM 29696 23_10_Bezúplatný převod hmotného majetku.doc
11/14/2007 2:43 PM 410112 23_10_příloha.doc
11/14/2007 2:27 PM 323425 23_11_příloha.jpg
12/20/2007 11:23 AM 41472 23_11_Revokace usnesení č_17178 ze dne 18_9_2007.doc
12/20/2007 11:24 AM 28672 23_12_Revokace usnesení č_14274 ze dne 9_11_2004.doc
12/20/2007 11:24 AM 45056 23_13_Revokace usnesení č_17180 ze dne 18_9_2007.doc
11/28/2007 3:41 PM 273871 23_14_příloha_2.jpg
12/20/2007 11:25 AM 23040 23_14_Zrušení předkupního práva k objektu v ulici Fanderlíkova.doc
12/20/2007 11:25 AM 346624 OPP_ Změna Smlouvy o poskytnutí VFP.doc
12/13/2007 11:54 AM 59392 OPP_ příloha 2 _ Text Smlouvy o VFP.doc
12/17/2007 1:51 PM 43520 OSK_Dodatek ke sml.63-07 TJ Sokol Vrahovice.doc
12/17/2007 2:42 PM 36864 OSK_rozop RG a ZŠ, ZŠ a MŠ Rejskova tř. 4.doc
12/20/2007 11:27 AM 30208 SMM_Schválení prodeje části pozemku pč 371_1 v kú Čechovice u Prostějova.doc