mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2012/17.4.2012/


[To Parent Directory]

4/12/2012 8:36 AM 64000 01_Pozvánka na 13 ZM - 17 04 2012.doc
4/5/2012 9:02 AM 36352 03_Jednací řád ZMP_zákonné změny.doc
4/5/2012 9:02 AM 179712 03_Jednací řád ZMP_zákonné změny_příloha.doc
4/3/2012 7:45 AM 33792 04_Cena města Prostějova 2011.doc
3/29/2012 2:58 PM 105502 05_čestná ocenění - zřízení.docx
3/30/2012 11:23 AM 22250 06_čestná ocenění udělení.docx
4/4/2012 1:47 PM 4794368 07_členství SM PV ve sdružení OK4Inovace.doc
4/4/2012 8:34 AM 9086123 08_pojmenování nových ulic.docx
4/10/2012 8:08 AM 41984 09_Přejmenování botanické zahrady.doc
5/16/2023 6:32 AM <dir> 10_FO_Závěrečný účet 2011
4/10/2012 8:17 AM 33792 11_Návrh na prominutí poplatků z prodlení.doc
4/4/2012 2:09 PM 31232 12_odměny neuvolněným členům ZMP.doc
4/6/2012 7:04 AM 41984 13_Další postup při pořizování ÚP PV.doc
4/6/2012 7:06 AM 369152 13_příloha_další postup pořizování ÚP PV.doc
4/3/2012 11:22 AM 39424 14_OZV o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.doc
4/3/2012 8:16 AM 36864 14_Příloha.doc
4/4/2012 3:09 PM 107520 15_Změna požárního řádu.doc
3/29/2012 2:59 PM 20296 16_Návrh OZV o MP.docx
3/21/2012 9:32 AM 15247 16_příloha OZV.docx
4/4/2012 2:21 PM 75776 17_Smlouva o poskytnutí dotace_rekonstrukce jižní fasády zámku.doc
4/4/2012 5:09 PM 2089984 18_Smlouva o poskytnutí dotace z programu Zelená úsporám.doc
4/5/2012 8:54 AM 43520 19_Přijetí dotace od Ol. kraje -55. WP 2012.doc
4/5/2012 8:39 AM 54784 20_VFP 2012 - dotace z Ol. kraje (sympozium Wichterlové).doc
4/5/2012 8:25 AM 36352 21_Dodatek č 1 ke sml 105-11.doc
4/5/2012 8:27 AM 51200 22_Dodatek č. 1 ke sml. 150-11 Muzeum Prostějovska.doc
4/5/2012 8:25 AM 80384 23_kulturní granty 2012.doc
4/2/2012 2:38 PM 60928 24_1_Veřejná finanční podpora pro rok 2012 – sociální oblast.doc
4/5/2012 8:40 AM 53248 24_2_VFP 2012 - oblast kultury - nedoporučená.doc
4/2/2012 1:31 PM 4698624 25_01_ROZOP kapitoly 60_CS Olomoucká.doc
4/2/2012 1:32 PM 44544 25_02_ROZOP kapitoly 60_FRN.doc
4/2/2012 1:33 PM 1160192 25_03_ROZOP kapitoly 60_kanalizace_G_Preissové.doc
4/2/2012 1:32 PM 703488 25_04_ROZOP kapitoly 60_Městský hřbitov_obřadní síň.doc
4/2/2012 1:33 PM 5300736 25_05_ROZOP kapitoly 60_provizorní_křižovatka_Dolní_Okružní.doc
4/2/2012 1:32 PM 974336 25_06_ROZOP kapitoly 60_Rekonstrukce mlýnského náhonu v průmyslové zóně.doc
4/2/2012 1:34 PM 218112 25_07_ROZOP kapitoly 60_středisko mládeže kopané_tribuna.doc
4/2/2012 1:33 PM 931840 25_08_ROZOP kapitoly 60_Zámek_bezbariérový přístup.doc
4/12/2012 8:36 AM 38912 25_09_ROZOP kapitoly 60_revitalizace Kolářových sadů - mlýnský náhon.doc
4/12/2012 8:36 AM 912384 25_10_ROZOP kapitoly 60_revitalizace rybníka.doc
4/12/2012 8:36 AM 38400 25_11_ROZOP kapitoly 60_Rozšíření botanické zahrady.doc
4/4/2012 9:51 AM 1773568 26_01_Revokace usnesení ZMP č 10091 ze dne 26_04_2011 a schválení bezúplatného nabytí pozemků pč 7817_2, pč 7817_3 a pč 7817_4, vše v kú Prostějov.doc
4/4/2012 9:51 AM 1923584 26_02_Revokace bodu 2 usnesení ZMP č 11025 ze dne 16_02_2010 a schválení bezúplatného nabytí pozemku pč 6231_2 v kú Prostějov.doc
4/4/2012 9:52 AM 2128384 26_03_Revokace usnesení ZMP č 10092 ze dne 26_04_2011 a schválení bezúplatného nabytí pozemků pč 6752_6 a pč 6752_7, oba v kú Prostějov.doc
4/3/2012 12:31 PM 682496 26_04_Revokace usnesení ZMP č 10133 ze dne 14_06_2011 a odstoupení od kupních smluv.doc
4/3/2012 12:33 PM 2092544 26_05_Revokace usnesení ZMP č 10249 ze dne 20_12_2011 a schválení bezúplatného nabytí pozemku pč 3222_2 v kú Prostějov.doc
4/4/2012 10:05 AM 252928 26_06_Schválení bezúplatného nabytí stavby památníku čs letců padlých ve 2 světové válce.doc
4/4/2012 9:24 AM 3435008 26_07_Schválení prodeje objektů a pozemků v kú Prostějov.doc
4/4/2012 12:26 PM 720384 26_08_Schválení prodeje pozemku pč 7789_3 v kú Prostějov.doc
4/4/2012 9:50 AM 562688 26_09_Schválení prodeje pozemků na ulici Kralická v Prostějově.doc
4/3/2012 1:17 PM 882176 26_10_Schválení prodloužení lhůty v souvislosti s výstavbou čističky odpadních vod na částech pozemků v kú Ptení obcí Ptení.doc
4/4/2012 8:30 AM 61952 26_11_Schválení směny části pozemku pč 6002_2 za část pozemku pč 6003_1 oba v kú Prostějov.doc
4/4/2012 9:36 AM 4701184 26_12_Schválení směny částí pozemků pč 7390_1 a pč 7394_1, oba v kú Prostějov.doc
4/4/2012 9:57 AM 1091072 26_13_Schválení směny částí pozemků v kú Prostějov.doc
4/3/2012 12:45 PM 2421248 26_14_Schválení výkupu pozemku pč 7572_3 v kú Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50.doc
4/3/2012 1:03 PM 690176 26_15_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2009_16_066 ze dne 25_03_2009.doc