mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2014/10.6.2014/


[To Parent Directory]

6/2/2014 1:28 PM 510464 03_SÚ_příloha1_OOP_1_2014.doc
5/16/2023 6:34 AM <dir> 03_SÚ_příloha2_navrh_up_prostejov
5/16/2023 6:35 AM <dir> 03_SÚ_příloha3_odůvodnění pořizovatele
6/3/2014 10:06 AM 40448 03_SÚ_vydání ÚP PV.doc
6/3/2014 9:40 AM 39936 04_Změna č_ 1 územního plánu.doc
5/16/2023 6:35 AM <dir> 05_Zakladatelská smlouva - Zevo
5/20/2014 7:23 AM 113664 06_příloha - platné znění.doc
6/2/2014 3:08 PM 107520 06_příloha - s vyznamenými úpravami.doc
6/2/2014 2:40 PM 35328 06_Schválení zakladatelské listiny a stanov DSP.doc
5/28/2014 10:51 AM 43590 07_PM_Zrušení společnosti SDP.docx
5/28/2014 4:10 PM 21761 08_FO_prominutí odvodu vč_penále.docx
6/3/2014 9:44 AM 33792 09_Návrh prominutí poplatků z prodlení.doc
5/28/2014 3:12 PM 40448 10_OKP_Přijetí dotace od Ol Kraje.doc
5/19/2014 11:03 AM 42310 10_OKP_Příloha 1.doc
5/22/2014 7:25 AM 21228 10_OKP_Příloha 2..docx
5/28/2014 11:31 AM 4363776 11_ORI-Smlouva o poskytnutí dotace - Bionádoby.doc
5/28/2014 11:31 AM 103424 12_ORI-Smlouva o poskytnutí dotace - Osvětlení křižovatky.doc
5/28/2014 11:31 AM 4608512 13_ORI-Smlouva o poskytnutí dotace - Rozšíření botanické zahrady.doc
5/28/2014 11:32 AM 103424 14_ORI-Smlouva o poskytnutí dotace -CS Dolní - Kralická.doc
6/3/2014 11:00 AM 3518976 15_Smlouva o poskytnutí dotace - nám TGM.doc
5/28/2014 1:35 PM 35840 16_OSKS_Dodatek č. 1 ke sml. 4-14 DTJ Prostějov.doc
5/28/2014 11:07 AM 64000 17_1_OSKS_VFP - oblast sportu - DROPZONE.doc
5/28/2014 11:07 AM 67584 17_2_OSKS_VFP - oblast sportu - LHK Jestřábi o. s., LHK Jestřábi s. r. o.doc
5/28/2014 1:34 PM 51200 17_3_OSKS_VFP nedoporučená - oblast sportu (Oddíl orientačního sportu SK Prostějov).doc
5/27/2014 7:53 AM 47104 17_4_OSV_Veřejná finanční podpora na rok 2014 – sociální oblast – nedoporučená.doc
5/28/2014 11:51 AM 5130240 18_01_ORI_ROZOP kapitoly 60_ JSDH Čechovice – zázemí – střešní nadstavba.doc
5/28/2014 11:51 AM 40448 18_02_ORI_ROZOP kapitoly 60_EÚO MŠ Železného.doc
5/28/2014 11:51 AM 2326528 18_03_ORI_ROZOP kapitoly 60_Kanalizační přípojka hasičské zbrojnice v Žešově - PD.doc
5/28/2014 11:52 AM 4725248 18_04_ORI_ROZOP kapitoly 60_křižovatka Dolní - Okružní přeložka kabelu O2.doc
5/28/2014 11:52 AM 219136 18_05_ORI_ROZOP kapitoly 60_Osvětlení křižovatky Čechůvky x Kralice.doc
5/28/2014 11:52 AM 2244096 18_06_ORI_ROZOP kapitoly 60_PD_úpravy prostoru pod věží v objektu Nové radnice.doc
5/28/2014 11:53 AM 118434 18_07_ORI_ROZOP kapitoly 60_radnice_zasklení pamětních desek.docx
5/28/2014 11:53 AM 857600 18_08_ORI_ROZOP kapitoly 60_Rekonstrukce komunikace a kanalizace - ulice G. Preisové.doc
5/28/2014 11:53 AM 261632 18_09_ORI_ROZOP kapitoly 60_Středisko mládeže kopané Prostějov – parkoviště.doc
6/3/2014 11:12 AM 2128384 18_10_ROZOP kapitoly 60_PD_zimní stadion.doc
6/3/2014 11:00 AM 1135616 18_11_ROZOP kapitoly 60_EÚO ZŠ Dr_ Horáka.doc
5/28/2014 10:28 AM 727040 18_12_OKT_ROZOP kapitoly 71 Sociální fond.doc
5/28/2014 10:59 AM 2192896 19_01_OSÚMM_Dražby.net sro_výstavba rodinných domů v kú Vrahovice.doc
5/27/2014 9:21 AM 499200 19_02_OSÚMM_Schválení bezúplatného nabytí pozemku pč 413_4 v kú Domamyslice.doc
5/29/2014 9:19 AM 5202432 19_03_OSÚMM_Schválení prodeje pozemku pč 4117 v kú Prostějov včetně stavby rodinného domu čp 2272.doc
5/26/2014 2:37 PM 1476608 19_04_OSÚMM_Schválení prodeje pozemku pč 708_1 v kú Prostějov včetně stavby bytového domu.doc
5/26/2014 11:13 AM 1198592 19_05_OSÚMM_Schválení prodeje pozemků pč 5736_56 a pč 3439_2, oba v kú Prostějov.doc
5/27/2014 12:03 PM 1882112 19_06_OSÚMM_Schválení prodeje pozemků pč 692 (PK) a pč 706 (PK), oba v kú Stínava.doc
5/26/2014 10:58 AM 1405952 19_07_OSÚMM_Schválení prodeje částí pozemků pč 106_1 a pč 110_31 oba v kú Krasice.doc
5/26/2014 11:09 AM 3890688 19_08_OSÚMM_Schválení prodeje částí pozemků pč 5706_1 a pč 5715 oba v kú Prostějov.doc
5/26/2014 11:23 AM 2564608 19_09_OSÚMM_Schválení výkupu pozemku pč 348 v kú Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města.doc
5/26/2014 11:18 AM 562176 19_10_OSÚMM_Schválení výkupu části pozemku pč 6450 v kú Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice).doc
5/26/2014 1:53 PM 6057472 19_11_OSÚMM_Schválení změny podmínek KS č 2008_16_142 ze dne 23 06 2008 a umístění obratiště pro autobusy na částech pozemků v kú Kralice na Hané.doc
5/26/2014 12:45 PM 555008 19_12_OSÚMM_Schválení změny podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č 2013_50_248 ze dne 29 05 2013.doc
5/26/2014 12:51 PM 788992 19_13_OSÚMM_Schválení zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům pč st 53_2 a pč 93_6 oba v kú Vrahovice.doc
5/27/2014 9:55 AM 532992 19_14_OSÚMM_Schválení úpravy podmínek výkupu částí pozemků pč 289 a pč 291_7 oba v kú Žešov.doc
5/28/2014 12:35 PM 23439872 19_15_OSÚMM_Využití předkupního práva k pozemkům a výkup pozemků pč 101, pč 102 a pč 103, vše v kú Krasice, a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.doc
5/28/2014 12:44 PM 47616 19_16_OSÚMM_Výsadba zeleně v ochranném pásmu inženýrských sítí - dohoda o převzetí závazku.doc
5/27/2014 9:48 AM 1511424 19_17_OSÚMM_Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v kú Čechůvky.doc