mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2014/15.4.2014/


[To Parent Directory]

4/3/2014 2:48 PM 31744 03_OKP_Cena města Prostějova 2013.doc
4/3/2014 7:15 AM 19458 05_PM_Valná hromada_ASA TS_pověření zástupce.docx
5/16/2023 6:35 AM <dir> 06_ORI_Územní energetiská koncepce
4/3/2014 8:32 AM 26046 07_FO_Přeměna akcií VaK Prostějov, a.s..docx
2/27/2014 10:53 AM 289769 07_FO_Příloha_Výpis akcií společnosti Vodovody a kalizace Prostějov, a.s..pdf
5/16/2023 6:35 AM <dir> 08_OD_Změna smlouvy o závazku veřejné služby v MHD
4/3/2014 1:12 PM 32256 10_OKP_ Schválení přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.doc
4/3/2014 1:13 PM 88576 10_OKP_příloha_smlouva.doc
4/2/2014 3:48 PM 43520 11_OSKS_Přijetí dotace od Ol kraje - krajské post přehlídky 2014, doc.doc
4/2/2014 3:47 PM 41984 12_OSKS_Přijetí dotace od Ol kraje - XXXII. Prostějovské hanácké slavnosti 2014, doc.doc
4/2/2014 3:46 PM 39936 13_OSKS_Přijetí dotace ze státního rozpočtu ČR - 57. Wolkrův Prostějov 2014, doc.doc
3/25/2014 11:03 AM 352128 14_OSV_Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory - OS Pomocná ruka - příloha.pdf
4/3/2014 7:17 AM 54784 14_OSV_Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory - OS Pomocná ruka.doc
4/3/2014 7:18 AM 39936 15_OSV_Žádost o finanční příspěvek na úhradu pobytu uživatelů služeb sociální péče.doc
4/2/2014 5:04 PM 104448 16_OKP_Granty Zdravé město 2014.doc
4/2/2014 3:02 PM 64512 17_OSKS_kulturní granty 2014.doc
4/7/2014 2:25 PM 56320 18_1_ORI_VFP.doc
4/2/2014 3:51 PM 62976 18_2_OSKS_VFP - oblast sportu (Středomoravské sdružení orientačních sportů).doc
4/2/2014 3:45 PM 424960 19_01_ORI_ROZOP kapitoly 60 - Dopracování studie Společensko-sportovního centra.doc
4/2/2014 3:45 PM 27764 19_02_ORI_ROZOP kapitoly 60_FRN.docx
4/2/2014 3:46 PM 48128 19_03_ORI_ROZOP kapitoly 60_křižovatka Dolní - Okružní.doc
4/2/2014 3:46 PM 2143232 19_04_ORI_ROZOP kapitoly 60_odvody ze ZPF - CS biokoridor Hloučela.doc
4/2/2014 3:47 PM 1642496 19_05_ORI_ROZOP kapitoly 60_PD_Komunikace a chodník v Čechovicích.doc
4/2/2014 3:47 PM 3853824 19_06_ORI_ROZOP kapitoly 60_Rozšíření botanické zahrady.doc
4/2/2014 3:47 PM 1311232 19_07_ORI_ROZOP kapitoly 60_Vybudování cyklostezky kolem křižovatky na Petrském náměstí.doc
4/1/2014 10:32 AM 56832 19_08_OSÚMM_ ROZOP kapitoly 90-použití finančních prostředků fondu zeleně.doc
3/31/2014 2:30 PM 956416 20_01_OSÚMM_Nabídka na využití předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku pč 3222_20 a spoluvlastnickému podílu o velikosti 1_24 na pozemku pč 3222_9, oba v kú Pv.doc
3/31/2014 2:45 PM 850432 20_02_OSÚMM_Revokace bodu 17 usnesení ZMP č_10210 ze dne 08_11_2011 a schválení prodeje bytové jednotky č_1684_18 v domě na ul Wolkerova 31 v Prostějově.doc
4/1/2014 7:07 AM 826880 20_03_OSÚMM_Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č_16198 ze dne 10_10_2006 a č_11082 ze dne 27_04_2010.doc
4/2/2014 6:55 AM 6678016 20_04_OSÚMM_Schválení prodeje pozemku pč 1598 v kú Prostějov včetně bytového domu čp 988.doc
4/1/2014 7:21 AM 1751040 20_05_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 226_38 v kú Domamyslice.doc
4/1/2014 11:24 AM 1892352 20_06_OSÚMM_Schválení výkupu pozemku pč 273_35 v kú Krasice včetně stavby komunikace, veřejného osvětlení a odvodnění.doc
4/2/2014 6:36 AM 5618176 20_07_OSÚMM_Schválení výkupu části pozemku pč 8118_1 v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.doc
4/1/2014 7:21 AM 48128 20_08_OSÚMM_Vzdání se práva na pohledávky Domovní správy Prostějov, s.r.o..doc
4/1/2014 7:25 AM 1789952 20_09_OSÚMM_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2009_16_461 ze dne 14_04_2010.doc