mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2016/11.4.2016/


[To Parent Directory]

4/4/2016 10:58 AM 26419 02_Změny Jednacího řádu ZMP.docx
4/4/2016 10:58 AM 241664 02_Změny Jednacího řádu ZMP_příloha.docx.doc
3/29/2016 1:10 PM 36352 03_OKP_Cena města Prostějova 2015_internet.doc
3/29/2016 1:40 PM 21021 04_MP_Čestná ocenění_udělení.docx
3/30/2016 10:52 AM 2957099 05_OSZ_pojmenování nových ulic, Vrahovice.docx
3/31/2016 9:08 AM 121344 06_OÚPPP_rozhodnutí o námitkách a vyh.přip.doc
3/31/2016 9:08 AM 312320 07_OÚPPP_vydání II. zm.doc
3/31/2016 8:14 AM 264398 08_OKP_OZV Požární řád města_aktualizace2016 (2).docx
3/30/2016 11:55 AM 41984 09_ORI_Dotační program MŠMT – schválení podání žádostí o dotaci.doc
3/30/2016 11:54 AM 2829824 10_1_ORI_Dotace 2016_ORI.doc
3/30/2016 4:35 PM 3506176 10_2_OSKS_Dotace 2016 - oblast kultury (Římskokatolická farnost).doc
3/31/2016 8:21 AM 3192320 10_3_OSKS_Dotace 2016 - SK K2.doc
3/31/2016 8:20 AM 3319808 10_4_OSKS_Dotace 2016 - TŠ Pirouette.doc
3/31/2016 3:03 PM 55296 10_5_OSKS_Dotace nedoporučená - oblast sportu.doc
3/31/2016 8:07 AM 41984 10_6_OSV_Dotace na rok 2016 - sociální oblast - nedoporučená.doc
3/30/2016 11:55 AM 497152 11_1_ORI_ROZOP kapitoly 60_Klimatizace společných prostor MP.doc
3/30/2016 1:33 PM 303642 11_2_ORI_ROZOP kapitoly 60_Regenerace Tylova.docx
3/30/2016 11:56 AM 756224 11_3_ORI_ROZOP kapitoly 60_zabezpečení šaten Čechovice.doc
3/30/2016 11:57 AM 1027072 11_4_ORI_ROZOP kapitoly 60_Zimní stadion_šatny.doc
3/30/2016 11:54 AM 3067392 12_ORI_Nájemní smlouva_Lávka_SSOK_RWE.doc
3/30/2016 11:55 AM 2215936 13_ORI_Rondel_SSOK_RWE.doc
3/30/2016 11:57 AM 11728852 14_ORI_Schválení NS a zřízení služebnosti.docx
3/31/2016 6:45 AM 1856000 15_01_OSÚMM_Majetkoprávní vypořádání pozemků s Olomouckým krajem v souvislosti se stavbou_Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově .doc
3/31/2016 7:09 AM 750080 15_02_OSÚMM_Schválení bezúplatného nabytí pozemku pč 1_3 v kú Domamyslice.doc
3/31/2016 7:11 AM 1525760 15_03_OSÚMM_Schválení prodeje pozemků v kú Kralice na Hané a zřízení služebností inženýrské sítě na pozemcích v kú Kralice na Hané .doc
3/31/2016 7:12 AM 3591680 15_04_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 744_9 v kú Vrahovice.doc
3/31/2016 7:14 AM 1363968 15_05_OSÚMM_Schválení směny částí pozemků pč 6700_1 a pč 6700_21 oba v kú Prostějov za pozemek pč 6700_37 v kú Prostějov .doc
3/31/2016 7:32 AM 1510400 15_06_OSÚMM_Schválení výkupu pozemku pč 748_2 v kú Vrahovice a staveb komunikace a VO na částech pozemků v kú Vrahovice a ROZOP kapitoly 50 .doc
3/31/2016 7:38 AM 667136 15_07_OSÚMM_Schválení výkupu části pozemku pč 228 v kú Žešov a ROZOP kapitoly 50.doc
3/31/2016 7:45 AM 354304 15_08_OSÚMM_Schválení výkupu části pozemku pč 6446 v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.doc
3/31/2016 7:47 AM 325632 15_09_OSÚMM_Schválení výkupu částí pozemků v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.doc
3/31/2016 7:49 AM 3328512 15_10_OSÚMM_Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v kú Čechůvky .doc
3/31/2016 7:58 AM 504320 15_11_OSÚMM_Schválení úpravy podmínek výkupu části pozemku pč 287_2 v kú Žešov.doc
3/31/2016 8:11 AM 951296 15_12_OSÚMM_Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v kú Vrahovice .doc
2/9/2016 2:03 PM 15123 16_1_Info zákon.docx
2/9/2016 2:03 PM 13979 16_2_JK_Audit (1).docx
2/9/2016 2:03 PM 12939 16_3_JK_Navrh_usneseni.docx
2/9/2016 2:03 PM 19787 16_4_Manthellan.docx
2/9/2016 2:03 PM 436738 16_4_Příloha odvolání_krajský soud.pdf
2/9/2016 2:03 PM 16454 16_5_Severní obchvat.docx
2/9/2016 2:03 PM 19085 16_6_mediální poradce.docx
4/4/2016 8:51 AM 71168 18_Plnění úkolů zastupitelstva k 11 04 2016.doc
5/16/2023 6:39 AM <dir> 9_1_Rozpočtový výhled na roky 2017 až 2020