mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2017/30.10.2017/


[To Parent Directory]

10/20/2017 9:54 AM 218859 02_Udělení čestného občanství PhDr Václavu Koláři.pdf
10/19/2017 6:37 AM 1142240 03_01_OSÚMM_Prodej pozemku pč 106_2 v kú Krasice .docx
10/19/2017 6:39 AM 1758663 03_02_OSÚMM_Prodej pozemku pč 1732_13 v kú Prostějov .docx
10/19/2017 6:45 AM 972030 03_03_OSÚMM_Prodej pozemku pč 424 v kú Prostějov.docx
10/19/2017 6:50 AM 2182109 03_04_OSÚMM_Prodej části pozemku pč 5945_1 v kú Prostějov .docx
10/19/2017 6:51 AM 2474857 03_05_OSÚMM_Prodej části pozemku pč 8020_3 v kú Prostějov .docx
10/19/2017 7:40 AM 1273827 03_06_OSÚMM_Schválení prodeje pozemku pč 347_7 v kú Kralice na Hané.docx
10/19/2017 7:44 AM 1809673 03_07_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 1005_4 v kú Vrahovice.docx
10/19/2017 7:50 AM 2133384 03_08_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 6559_1 v kú Prostějov .docx
10/19/2017 7:09 AM 1126502 03_09_OSÚMM_Schválení prodeje bytového domu na ul Kravařova 3 v Prostějově.docx
10/19/2017 6:33 AM 1403486 03_10_OSÚMM_Nabídka na odkup pozemků pč 3887 a pč 3888 oba v kú Prostějov .docx
10/19/2017 8:53 AM 549122 03_11_OSÚMM_Schválení výkupu 3 spoluvlastnických podílů na částech pozemků v k.ú. Prostějov.docx
10/19/2017 9:19 AM 731544 03_12_OSÚMM_Schválení výkupu části pozemku pč 5868 v kú Prostějov.docx
10/19/2017 9:52 AM 2221110 03_13_OSÚMM_Revokace bodu 2 usnesení ZMP č 17046 ze dne 20 a 21_02_2017 a 13_03_2017 a schválení bezúplatného nabytí pozemku pč 6231_63 v kú Prostějov.docx
10/19/2017 9:45 AM 513052 03_14_OSÚMM_Směna pozemku pč 345 v kú Čechovice u Prostějova za pozemek pč 352 v kú Čechovice u Prostějova .docx
10/19/2017 9:51 AM 430429 03_15_OSÚMM_Zrušení věcného předkupního práva města a věcného práva zákazu zatížení nebo zcizení na pozemcích v kú Prostějov.docx
10/20/2017 9:01 AM 3112134 04_OSZ_pojmenování nové ulice, Krasice.docx
5/16/2023 6:42 AM <dir> 05_FO_Dodatek č. 2 k Zásadám poskytování dotace a NFV
10/18/2017 8:15 AM 62976 06_OŽP_Změna OZV - pohyb psů na veřejném prostranství.doc
10/18/2017 5:16 PM 1410979 07_FO_ Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her.docx
10/20/2017 10:42 AM 24204 08_OKT_Zrušení OZV č. 8-2017 o nočním klidu.docx
10/23/2017 9:47 AM 12012544 09_OD_Sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.doc
10/18/2017 11:09 AM 15251 10_Ověření problémů po 10P.docx
10/23/2017 8:06 AM 97341 11_OŽP _ Akční plán zlepšování kvality ovzduší Statutárního města Prostějova_.docx
10/18/2017 10:51 AM 84480 12_OSKS_Dodatky zřizovacích listin.doc
10/18/2017 9:39 AM 50176 13_OSV_Dotace na rok 2017 – sociální oblast – celoroční činnost (nedoporučená).doc
10/16/2017 3:45 PM 174592 14_OSKS_Dodatek č. 1 -SK Prostějov.doc
10/17/2017 8:12 AM 20731 15_1_OKT_ROZOP_kapitoly_14.docx
10/19/2017 6:52 AM 21654 15_2_OSÚMM_ROZOP kapitol 50 a 90_úprava položek a navýšení rezerv města.docx
10/17/2017 11:01 AM 44544 15_3_ROZOP kapitoly 60.doc
10/19/2017 7:50 AM 17067 15_4_FO_ROZOP kapitoly 70 _zvýšení finančních prostředků na úhradu DPH.docx
10/23/2017 9:34 AM 53248 16_OÚPPP_Zrušení ÚPZ části centra města Prostějova.doc
10/23/2017 9:37 AM 43008 17_OÚPPP_Ukončení pořizování RP dle podnětu společnosti Manthellan.doc
10/23/2017 9:40 AM 41984 18_OÚPPP_Pokračování pořizování RP dle podnětu společnosti Manthellan.doc
10/19/2017 12:31 PM 273920 19_OÚPPP_Návrh na změnu ÚP Prostějov_zrušení pěšího propojení.doc
10/19/2017 12:06 PM 389632 20_OÚPPP_Návrh na změnu ÚP Prostějov_MO ČR.doc
10/19/2017 12:08 PM 22089 21_OÚPPP_Zpráva o uplatňování ÚP Prostějov-jmenování určeného zastupitele.docx
5/16/2023 6:42 AM <dir> 22_WEB_Návrh na přijetí usnesení ve věci požadavků společnosti Manthellan
10/13/2017 7:29 PM 15872 23_Odvolani Ing Faltynka z FCC.doc
10/13/2017 7:29 PM 17920 24_Odvolani Ing Faltynka z VAK.doc
10/20/2017 10:46 AM 15984 25_Návrh na vystoupení ze spolku Prostějov olympijský.docx
10/20/2017 9:54 AM 975085 26_Příloha 1.pdf
10/20/2017 9:54 AM 603290 26_Příloha 2.pdf
10/20/2017 9:53 AM 341743 26_Ustanovení pracovní skupiny Čestné hroby a významné osobnosti na prostějovských pohřebištích.pdf
10/23/2017 9:19 AM 5237720 27_OKP_informace k petici za výstavbu bazénu.docx
10/23/2017 8:50 AM 21773 29_OKP_Plnění úkolů zastupitelstva k 30 10 2017.docx
10/26/2017 7:48 AM 46579641 materialy_30.10.2017.zip