mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2019/10.9.2019/


[To Parent Directory]

5/16/2023 6:44 AM <dir> 02_Nabytí akcií Servisní společnost Odpady OlK
8/30/2019 12:04 PM 2618731 03_Škoda vzniklá v důsledku ukončení pracovního poměru pana Ivana ČechaNET.docx
5/16/2023 6:44 AM <dir> 04_1_Materiál Na rovinu!_Změna JŘ ZMP
9/5/2019 8:31 AM 4682956 04_Příloha_Aquapark_rozhodnutí předsedy ÚHOS o rozkladu.pdf
9/5/2019 8:31 AM 14751528 04_Příloha_Rozhodnutí ÚOHS o udělení pokuty.pdf
8/30/2019 7:49 AM 916609 04_Škoda vzniklá na základě uhrazení pokuty ÚOHS.docx
5/16/2023 6:44 AM <dir> 05_1_Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30.6.2019
5/16/2023 6:44 AM <dir> 05_2_Dodatek 4 Zásad poskytování dotace a NFV
8/29/2019 4:10 PM 1265742 05_3_Úprava statutu fondů a zřízení Fondu úržby bytového a nebytového fondu.docx
9/2/2019 9:58 AM 23697980 05_4_Návratná finanční výpomoc NÁRODNÍMU DOMU o.p.s..docx
8/28/2019 1:55 PM 35523 06_1_Dotační progamy v oblasti sportu 2020.docx
5/16/2023 6:44 AM <dir> 06_1_Přílohy_PROGRAMY_akce
5/16/2023 6:44 AM <dir> 06_1_Přílohy_PROGRAMY_činnost
8/28/2019 1:56 PM 2244241 06_2_Dotace 2019 - oblast sportu - jednorázové akce (Oddíl orient. sportu SK Prostějov).docx
8/28/2019 2:13 PM 2249455 06_3_Dotace 2019 - oblast sportu - jednorázové akce.docx
8/29/2019 6:18 AM 6392154 06_4_Dodatek ke ZL RG a ZŠ města Prostějova.docx
8/29/2019 8:01 AM 1015296 07_01_Dotace ORI_Prof. PhDr. Evžen Řehulka.doc
8/29/2019 8:01 AM 126976 07_02_Dotace ORI_TJ Sokol Čechovice.doc
8/29/2019 8:01 AM 54784 07_03_ROZOP kapitoly 60_DDC_zázemí zaměstnanců.doc
8/29/2019 8:00 AM 3314176 07_04_ROZOP kapitoly 60_Discgolf Prostějov.doc
8/29/2019 8:00 AM 57344 07_05_ROZOP kapitoly 60_Dopravní terminál na Floriánském nám.doc
8/29/2019 8:00 AM 57856 07_06_ROZOP kapitoly 60_Dopravní terminál na Floriánském nám_2.doc
8/29/2019 7:59 AM 6452224 07_07_ROZOP kapitoly 60_EÚO MŠ Šárka 4_budova Dvořákova 5 vč_ PD.doc
8/29/2019 7:59 AM 1815040 07_08_ROZOP kapitoly 60_Hřiště pro psy a doplnění psích louček.doc
8/29/2019 7:59 AM 2164224 07_09_ROZOP kapitoly 60_Plotová zídka Okružní - akustické panely.doc
8/29/2019 7:58 AM 57856 07_10_ROZOP kapitoly 60_Rekonstrukce ulice Plumlovská.doc
8/29/2019 2:11 PM 998402 08_Dotace na obnovu památek a městské památkové zóny a ROZOP kapitoly 62 WEB.docx
8/29/2019 12:46 PM 29185073 09_Zpráva o uplatňování Územního plánu Prostějov.docx
8/29/2019 6:19 AM 1571653 10_01_Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 3086 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je jiná stavba č.p. 1715 .docx
8/29/2019 6:22 AM 14359415 10_02_Prodej pozemku p.č. 723_1 v k.ú. Prostějov .docx
8/28/2019 11:37 AM 647131 10_03_Prodej části pozemku pč 147_1 v kú Domamyslice .docx
8/28/2019 11:38 AM 13571162 10_04_Prodej částí pozemků pč 1765_1 a pč 6169_107 oba v kú Prostějov .docx
8/29/2019 6:37 AM 2524395 10_05_Revokace usnesení ZMP č 18251 z 11.12.2018 a schválení změny podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkup. pr. č. 2013_50_315 z 19.12.2013.docx
8/29/2019 6:45 AM 1292314 10_06_Revokace usnesení ZMP č_19079 ze dne 30_04_ a 03_05_2019 a schválení směny části pč 511 za část pč 240_2, oba v kú Domamyslice.docx
8/29/2019 6:46 AM 1351687 10_07_Schválení prodeje pozemku p.č. 6031_8 v k.ú. Prostějov a směna pozemku p.č. 6031_8 za pozemek p.č. 6026_1, oba v k.ú. Prostějov.docx
8/29/2019 6:50 AM 1083661 10_08_Schválení prodeje pozemku p.č. st. 283 v k.ú. Krasice.docx
8/29/2019 6:57 AM 1708064 10_09_Schválení prodeje pozemku pč 4881_1 v kú Prostějov, jehož součástí je stavba technického vybavení.docx
8/29/2019 7:04 AM 4041717 10_10_Schválení prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 3_75 na pozemcích v kú Zdětín na Moravě kú Plumlov a kú Soběsuky u Plumlova .docx
8/29/2019 7:13 AM 3352137 10_11_Schválení směny pozemků v kú Prostějov.docx
8/29/2019 7:21 AM 1365299 10_12_Schválení výkupu 3 spoluvlastnických podílů na pozemcích pč 6239_1 pč 6434 a pč 7199 vše v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50.docx
8/29/2019 7:27 AM 360577 10_13_Schválení výkupu pozemku pč 5914_12 v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50.docx
9/6/2019 8:04 AM 1865588 11_Příloha_FIN NÁVRH _SPRSS SO ORP PROSTĚJOV 2019-2021 .pdf
8/30/2019 7:57 AM 2420725 11_Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021-příloha.pdf
8/30/2019 7:58 AM 33743 11_Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021.docx
8/30/2019 7:49 AM 1538564 12_Zrušení OZV o čistotě.docx
8/29/2019 8:22 AM 33915 13_Zvýšení odměny členů KPPP.docx
9/2/2019 12:51 PM 34573 15_Plnění úkolů zastupitelstva k 10 09 2019.docx
9/2/2019 6:49 AM 39424 17_Zpráva o činnosti KV za I_pololetí 2019.doc
9/3/2019 1:55 PM 14922 18_Zpráva o činnosti FV za I_pololetí 2019.docx
9/9/2019 4:31 PM 1245696 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace _SK Prostějov 1913.doc
9/9/2019 4:38 PM 169629611 materialy_10.9.2019.zip