mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2019/19.2.2019/


[To Parent Directory]

2/12/2019 9:06 AM 29228 01_Pozvánka na 05 ZM - 19 02 2019.docx
2/11/2019 3:20 PM 47422 02_OKT_Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova.docx
2/11/2019 5:55 PM 27231 04_Plnění úkolů zastupitelstva k 19 02 2019.docx
2/11/2019 9:46 AM 170981 04_příloha.docx
2/12/2019 10:18 AM 44544 06_OKP_ Zřízení osadních výborů.doc
2/11/2019 3:19 PM 598701 07_OKT_Stížnost na nečinnost politiků a úřadů města Prostějova.docx
2/7/2019 9:23 AM 22512 08_OKT_Rezignace přísedícho Okresního soudu v Prostějově.docx
2/11/2019 5:50 PM 32202 09_Plnění usnesení ZMP.docx
5/16/2023 6:46 AM <dir> 10_Přílohy
1/30/2019 8:58 AM 15127 10_Zpráva o činnosti MP za rok 2018.docx
2/11/2019 4:25 PM 24171 11_Čestná ocenění_udělení.docx
2/11/2019 2:24 PM 24835 12_OKP_darovací smlouva_Středomoravská nemocniční.docx
2/11/2019 4:55 PM 2076160 13_01_OSKS_KR_Dotace 2019 oblast sportu (celoroční činnost žádosti nad 50 tis. Kč).doc
2/11/2019 5:00 PM 2066432 13_02_OSKS_KR_Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost – žádosti nad 50 tis. Kč – tělovýchovné jednoty, oddíly sportovního klubu, hasiči).doc
2/11/2019 4:59 PM 2039808 13_03_OSKS_KR_Dotace 2019_oblast sportu_TJ Sokol II Prostějov.doc
2/11/2019 4:56 PM 1915904 13_04_OSKS_KR_Dotace 2019_oblast sportu_jednorázová akce Tenisový klub.doc
2/11/2019 4:56 PM 2135040 13_05_OSKS_KR_Dotace 2019_oblast sportu_Skydive Czech Republic.doc
2/7/2019 4:49 PM 4914176 13_06_OSKS_KR_Dotace 2019_oblast sportu_celoroční činnost extraligy_BK Olomoucko z. s.doc
2/7/2019 4:50 PM 4783616 13_07_OSKS_KR_Dotace 2019_oblast sportu_celoroční činnost mládeže_SK Prostějov 1913, spolek.doc
2/11/2019 3:18 PM 178688 13_08_OSV_Dotace na rok 2019 – oblast sociální – celoroční činnost.doc
2/11/2019 3:26 PM 127488 13_09_OSV_Dotace na rok 2019 – oblast zdravotní – jednorázová akce.doc
2/6/2019 9:12 AM 123392 13_10_OSV_Dotace zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2019 (Azylové centrum Prostějov, o.p.s.).doc
2/11/2019 4:21 PM 89600 14_1_ORI_ROZOP kapitoly 60_Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného.doc
2/6/2019 8:33 AM 43520 14_1_OSKS_SO_ROZOP 71 - úprava rozpočtu sociálního fondu.doc
2/7/2019 3:39 PM 342528 14_3_ORI_ROZOP kapitoly 60_Rekonstrukce skateparku.doc
2/7/2019 3:37 PM 219648 14_4_ORI_ROZOP kapitoly 60_Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice.doc
2/7/2019 3:36 PM 194560 14_5_ORI_ROZOP kapitoly 60_Podchod pod mostem v Olomoucké ulici - manipulační plocha.doc
2/7/2019 3:40 PM 139776 14_6_ORI_ROZOP kapitoly 60_Vrahovická most.doc
2/7/2019 3:35 PM 515072 14_7_ORI_ROZOP kapitoly 60_Komunitní dům Sušilova.doc
2/5/2019 3:27 PM 139264 14_8_ORI_ROZOP kapitoly 60_Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična .doc
2/11/2019 2:59 PM 3391206 15_OSZ_pojmenování nové ulice, Vrahovice.docx
2/11/2019 2:58 PM 2704000 16_OSZ_pojmenování nové ulice, Čechovice.docx
2/11/2019 3:27 PM 50688 17_OSV_Projekt prevence kriminality 2019 – Dotační program pro sociální oblast 2019 Olomouckého kraje – deklarace závazku.doc
2/11/2019 4:57 PM 176128 18_OKP_Členství statutárního města Prostějova v zájmovém sdružení právnických osob Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu.doc
2/7/2019 7:36 AM 634105 19_1_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 7404_3 v kú Prostějov .docx
2/7/2019 7:11 AM 1606233 19_2_OSÚMM_Prodej částí pozemků p.č. 1765_1 a p.č. 6169_107, oba v k.ú. Prostějov.docx
2/7/2019 7:44 AM 1375448 19_3_OSÚMM_Schválení směny částí pozemků p.č. 86_27 a st. p.č. 379, oba v k.ú. Krasice.docx
2/7/2019 7:31 AM 2035622 19_4_OSÚMM_Schválení prodeje pozemku p.č. 864 v k.ú. Čechovice - Záhoří .docx
2/7/2019 7:52 AM 1207877 19_5_OSÚMM_Schválení výkupu pozemků pč 6251_4,pč 6251_7 a pč 6251_14, vše v kú Pv, a staveb komunikace, VO a dešťové kanalizace a ROZOP kapitoly 50 .docx
2/7/2019 7:05 AM 22861 19_6_OSÚMM_Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2018.docx
2/7/2019 7:35 AM 2128673 19_7_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 2075_1 v kú Prostějov .docx
2/7/2019 7:37 AM 1544023 19_8_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 7824 v kú Prostějov .docx
2/7/2019 7:53 AM 2154080 19_9_OSÚMM_Směna části pozemku pč 740_4 v kú Vrahovice za část pozemku pč 743_2 v kú Vrahovice .docx
2/12/2019 10:46 AM 252416 20_Pravidelný bod Manthellan - materiál ZPP.doc
2/12/2019 1:07 PM 54967396 materialy_19.2.2019.zip