mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2009/10.11.2009/


[To Parent Directory]

10/29/2009 7:07 AM 28160 3_Návrhy_VII. změna ÚP SÚ Prostějov.doc
10/29/2009 7:02 AM 26624 4_Návrh na pořízení VIII. změny ÚP SÚ Prostějov.doc
10/23/2009 7:47 AM 13231 5_OZV_kterou se stanoví spádové obvody ZŠ v PV.docx
11/4/2009 11:17 AM 22528 6_OZV _ změna sazby poplatku za KO.doc
10/29/2009 1:45 PM 29696 7_Návrh OZV o ochraně nočního klidu.doc
10/29/2009 1:45 PM 30720 8_Návrh OZV o zákazu konzumace alkoholu.doc
10/29/2009 1:45 PM 14490 9_Schválení dodatků k dotačním smlouvám ROP.docx
10/26/2009 9:22 AM 43520 10_Zvýšení rezervy RMP.doc
10/27/2009 11:03 AM 35328 11_VFP soc.oblast nedoporučeno.doc
10/23/2009 7:44 AM 35328 12_VFP 2009 - oblast sportu - nedoporučené.doc
10/27/2009 3:08 PM 587776 13_1_ROZOP kapitoly 16.dot
10/29/2009 1:43 PM 35328 13_2_RO _ příspěvek Plumlovká přehrada do FRR.doc
11/4/2009 11:30 AM 338432 13_3_ROZOP kapitoly 50.doc
10/29/2009 1:44 PM 36352 13_4_RO_středisko_mládeže_kopané.doc
10/29/2009 1:44 PM 35840 13_5_RO_zastávky_Janáčkova_ulice.doc
10/29/2009 1:44 PM 36864 13_6_RO kapitola 90.doc
10/29/2009 12:21 PM 36864 13_7_RO kapitola 90.doc
10/22/2009 10:26 AM 45056 13_8_RO kapitola 91.doc
11/4/2009 11:32 AM 429568 14_01_Schválení prodeje částí pozemků v kú Prostějov.doc
11/4/2009 11:33 AM 429056 14_02_Schválení prodeje pozemku pč 660_5 v kú Vrahovice.doc
11/4/2009 11:33 AM 21504 14_03_Schválení prodeje části pozemku pč 5385 v kú Prostějov.doc
11/4/2009 11:34 AM 340992 14_04_Schválení výkupu pozemku pč 5764 v kú Prostějov.doc
11/4/2009 11:34 AM 334848 14_05_Schválení výkupu pozemku pč 3911_3 v kú Prostějov.doc
11/4/2009 11:35 AM 366592 14_06_Schválení výkupu nemovitostí v kú Prostějov.doc
11/4/2009 11:35 AM 336896 14_07_Schválení změny usnesení z 23_06_2009.doc
11/4/2009 11:35 AM 20992 14_08_Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě.doc
11/4/2009 11:35 AM 326656 14_09_Výběr nejvhodnějšího uchazeče _ KaSC.doc
11/4/2009 11:23 AM 27136 15_Prominutí poplatků z prodlení.doc