mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2011/14.06.2011/


[To Parent Directory]

6/6/2011 2:57 PM 35328 03_Změna jednacího řádu.doc
6/6/2011 2:58 PM 36352 04_Delegování na valnou hromadu VaK.doc
6/8/2011 6:02 AM 24064 05_Návrhy změn ÚP.doc
6/8/2011 6:51 AM 38912 06_Přijetí dotace od Ol kraje na uspořádání krajských postupových přehlídek v Prostějově.doc
6/8/2011 7:26 AM 42496 07_Dotace _ sochařské sympozium.doc
6/8/2011 6:08 AM 34816 08_Schválení smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu OlK.doc
6/8/2011 6:08 AM 24064 09_ Schválení smlouvy o poskytnutí dotace _ Radniční věž.doc
6/8/2011 6:02 AM 32256 10_Přijetí příspěvku pro JSDH.doc
6/3/2011 11:17 AM 51712 11_Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2011 na obnovu kulturních památek.doc
6/8/2011 1:52 PM 53760 12_Revokace části usn. č. 10062 z 26. 4. 2011 (M. Jansová).doc
6/8/2011 6:49 AM 44544 13_VFP 2011 - TJ SOKOL I.doc
6/3/2011 9:29 AM 37888 14_01_ROZOP kapitoly 50.doc
6/8/2011 6:09 AM 34304 14_02_ROZOP kapitoly 60_VSH osvětlení ledové plochy.doc
6/8/2011 6:10 AM 34304 14_03_ROZOP kapitoly 60_Věž radnice.doc
6/8/2011 6:10 AM 33280 14_04_ROZOP kapitoly 60_ propojení plynovodu zona G.doc
6/8/2011 6:11 AM 16462 14_05_ROZOP kapitoly 60_CS Bří Čapků v Prostějově.docx
6/8/2011 6:11 AM 34816 14_06_ROZOP kapitoly 60_Dětská hřiště.doc
6/8/2011 6:12 AM 34304 14_07_ROZOP kapitoly 60_ CS Olomoucká_Havlíčkova.doc
6/8/2011 6:12 AM 32768 14_08_ROZOP kapitoly 60_zámek.doc
6/8/2011 6:13 AM 18238 14_09_ROZOP kapitoly 60_na Hrázi.docx
6/8/2011 6:13 AM 18292 14_10_ROZOP kapitoly 60_zvýšení_bezpečnosti_Kostelecká.docx
6/8/2011 6:13 AM 33280 14_11_ROZOP kapitoly 60_Kostelecká_chodník.doc
6/8/2011 6:14 AM 38400 14_12_ROZOP kapitoly 60_MŠ.doc
6/8/2011 6:14 AM 32768 14_13_ROZOP kapitoly 60_knihovna.doc
6/8/2011 6:14 AM 37376 14_14_ROZOP kapitoly 60_hřbitov.doc
6/8/2011 6:15 AM 35328 14_15_ROZOP kapitoly 60_EÚO ZŠ Valenty.doc
6/8/2011 6:15 AM 33792 14_16_ROZOP kapitoly 60_kanalizace Vápenice.doc
6/3/2011 11:18 AM 46080 15_01_Schválení prodeje části pozemku pč 996_1 v kú Vrahovice.doc
6/3/2011 11:19 AM 44544 15_02_Schválení prodeje části pozemku pč 2380_1 v kú Dětkovice u Prostějova.doc
6/3/2011 11:19 AM 31232 15_03_Schválení prodeje částí pozemků v kú Ptení.doc
6/3/2011 11:22 AM 54784 15_04_Schválení směny pozemků v kú Čechovice u Prostějova.doc
6/3/2011 11:23 AM 54784 15_05_Schválení výkupu části pozemku pč 6370_2 v kú Prostějov.doc
6/3/2011 11:23 AM 50688 15_06_Schválení výkupu pozemků v kú Vrahovice.doc
6/3/2011 11:24 AM 52736 15_07_Schválení výkupu pozemků pro výstavbu cyklostezky do Žešova.doc
6/3/2011 11:24 AM 46080 15_08_Schválení výkupu pozemku pro komunikační propojení ulic Určická a Krasická.doc
6/3/2011 11:25 AM 31232 15_09_Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č_2007_16_252 ze dne 19_09_2007 a Kupní smlouvy č_2008_16_061 ze dne 07_04_2008.doc
6/3/2011 11:26 AM 47616 15_10_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č_2009_16_067 ze dne 10_11_2009.doc
6/3/2011 11:27 AM 44032 15_11_Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č_11073 ze dne 27_04_2010.doc