mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2009/15.09.2009/


[To Parent Directory]

9/9/2009 8:00 AM 44032 02_1_Nákup akcií VaK.doc
9/2/2009 7:33 AM 25600 03_pojmenování nových ulic, Legionářská, Wichterlova, gen.Sachera, gen.Dudy, pro I.doc
9/3/2009 7:49 AM 34304 04_Volby přísedících okresního soudu.doc
9/2/2009 1:43 PM 29184 05_změna práv. úpr. MP ze psů.doc
9/3/2009 7:36 AM 45568 06_návrh OZV o trvalém označování psů.doc
9/3/2009 9:02 AM 36864 07_dodatek ke zřizovací listině PO.doc
9/9/2009 12:14 PM 29696 08_Návrhy pořízení změn ÚP.doc
9/9/2009 12:10 PM 33280 10_Povolení výjimky z regulativů pro výstavbu 50 RD.doc
9/9/2009 12:11 PM 36864 11_přijetí dotace SFDI.doc
9/9/2009 12:15 PM 359424 12_Příspěvek Olk na provoz MHD.doc
9/9/2009 12:16 PM 30208 13_Grant _ Zdravé město.doc
8/31/2009 2:06 PM 409600 14_Rozbory za I. pololetí 2009.doc
9/1/2009 2:26 PM 43008 15_Zvýšení rezervy RMP.doc
9/8/2009 9:21 AM 25600 16_1_ROZOP kapitoly 50 - správa majetku města (úprava příjmů kapitoly).doc
9/8/2009 9:24 AM 349696 16_2_ROZOP kapitoly 50 - správa majetku města (půdní vestavby bytů).doc
9/9/2009 12:11 PM 36352 16_3_RO_středisko_mládeže_kopané.doc
9/9/2009 12:11 PM 35840 16_4_RO_kanalizace_zámek.doc
8/31/2009 10:34 AM 39936 16_5_RO kapit.90_zálohy na elektrickou energii.doc
9/3/2009 12:50 PM 38400 16_6_RO kapit. 91_navýšení fondu oprav.doc
9/9/2009 12:16 PM 352768 17_1_Prodej bytového domu Husovo 83.doc
9/9/2009 12:17 PM 352768 17_2_Prodej bytového domu Ruská 16.doc
9/9/2009 12:17 PM 352768 17_3_Prodej bytového domu Pražská 5.doc
9/9/2009 12:17 PM 352768 17_4_Prodej bytového domu Tylova 2.doc
9/9/2009 12:17 PM 352768 17_5_Prodej bytového domu Vápenice 23.doc
9/9/2009 12:18 PM 352768 17_6_Prodej bytového domu Spojenců 4.doc
9/8/2009 9:25 AM 32768 18_Dotace ze státního rozpočtu městu Prostějovu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2009 na obnovu kulturních památek.doc
9/8/2009 9:27 AM 8186880 19_01_Schválení prodeje části pozemku pč 7558_1 v kú Prostějov.doc
9/8/2009 9:27 AM 31232 19_02_Schválení prodeje pozemku pč 318_43 v kú Čechovice u Prostějova.doc
9/8/2009 9:28 AM 31232 19_03_Schválení prodeje pozemku pč 318_57 v kú Čechovice u Prostějova.doc
9/8/2009 9:29 AM 329728 19_04_Schválení prodeje nemovitostí v kú Prostějov.doc
9/8/2009 9:29 AM 337920 19_05_Schválení prodeje objektu na ul Jano Köhlera 2 v Prostějově.doc
9/8/2009 9:30 AM 25600 19_06_Schválení bezúplatného nabytí pozemku pč 8036_8 v kú Prostějov.doc
9/8/2009 9:33 AM 31744 19_07_Schválení odkupu částí pozemků pč 6676_1 a pč 6676_9, oba v kú Prostějov.doc
9/8/2009 9:34 AM 343552 19_08_Schválení výkupu pozemků pč 5767_1 a pč 5760_1, oba v kú Prostějov.doc
9/8/2009 9:35 AM 2305024 19_09_Zrušení předkupního práva k pozemkům v kú Krasice.doc
9/8/2009 9:36 AM 21504 19_10_Předkupní právo k pozemkům pč 134_1 a pč 134_3, oba v kú Prostějov.doc
9/8/2009 9:36 AM 24064 19_11_Změna podmínek směny pozemků v kú Prostějov.doc
9/8/2009 9:37 AM 23040 19_12_Schválení změny a doplnění usnesení ZMP č_19027 ze dne 17_02_2009.doc
9/9/2009 1:31 PM 34816 SU_V. změna ÚP SÚ Prostějov.doc