mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2012/6.11.2012/


[To Parent Directory]

10/24/2012 3:37 PM 56320 03_PM_Změna Jednacího řádu ZMP_listopad.doc
10/23/2012 8:11 AM 42496 05_Změna zástupce ve sdružení OK4Inovace.doc
10/25/2012 8:19 AM 16529 06_FO_OZV o MP za už. veř. prostr..docx
10/25/2012 8:37 AM 45056 07_FO_Odkup akcií VaK Prostějov_1.doc
10/25/2012 8:35 AM 45568 08_FO_Odkup akcií VaK Prostějov_2.doc
10/22/2012 10:10 AM 47616 09_Bezúplatný_převod_PD_křižovatky Čechůvky_Kralice OlK.doc
10/25/2012 8:03 AM 56320 10_OSKS_Zřizovací listyny příspěvkových organizací.doc
10/25/2012 8:02 AM 53760 11_1_OSKS_VFP nedoporučená - oblast sportu.doc
10/22/2012 2:43 PM 45056 11_2_OSV_Veřejná finanční podpora nedoporučená – sociální oblast.doc
10/23/2012 7:31 AM 20316 12_01_OSÚMM RO kap. 50 úprava položek kapitoly.docx
10/22/2012 10:07 AM 37888 12_02_ROZOP kapitoly 60_ Městský hřbitov_stavební úpravy smuteční obřadní síně.doc
10/22/2012 10:08 AM 39936 12_03_ROZOP kapitoly 60_ PD rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ.doc
10/22/2012 10:08 AM 171008 12_04_ROZOP kapitoly 60_Autobusová zastávka v ulici Foerstra.doc
10/22/2012 10:09 AM 409088 12_05_ROZOP kapitoly 60_Chodník Vrahovice_ požární zbrojnice.doc
10/22/2012 10:08 AM 39936 12_06_ROZOP kapitoly 60_EUO MŠ E. Beneše, MŠ Libušinka, MŠ Železného.doc
10/22/2012 10:10 AM 6556160 12_07_ROZOP kapitoly 60_Nová radnice _ přípojka NN.doc
10/22/2012 10:10 AM 119296 12_08_ROZOP kapitoly 60_Nová radnice rekonstrukce.doc
10/22/2012 10:09 AM 257024 12_09_ROZOP kapitoly 60_PD CS Dolní - Kralická.doc
10/22/2012 10:09 AM 39424 12_10_ROZOP kapitoly 60_Přechod ve Vrahovicích - nástupní prostor u autobusové zastávky Trpinky.doc
10/22/2012 10:09 AM 40960 12_11_ROZOP kapitoly 60_Zámek fasáda Jih.doc
10/23/2012 8:21 AM 1144832 13_01_OSÚMM_Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č 18185 ze dne 16_09_2008.doc
10/23/2012 7:43 AM 442880 13_02_OSÚMM_Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov.doc
10/23/2012 8:21 AM 903680 13_03_OSÚMM_Schválení prodeje bytové jednotky č 1622_1 v domě na ul Netušilova 3 v Prostějově.doc
10/23/2012 8:21 AM 624128 13_04_OSÚMM_Schválení prodeje bytového domu na Husově nám 56 v Prostějově.doc
10/23/2012 8:51 AM 865280 13_05_OSÚMM_Schválení prodeje nebytových jednotek v domě na ul Wolkerova 31 v Prostějově.doc
10/24/2012 9:27 AM 645632 13_06_OSÚMM_Schválení prodeje pozemku pč 126_7 v kú Prostějov.doc
10/23/2012 8:20 AM 1457152 13_07_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 1643 v kú Prostějov.doc
10/23/2012 8:42 AM 2452992 13_08_OSÚMM_Schválení směny částí pozemků v kú Prostějov.doc
10/23/2012 8:51 AM 956928 13_09_OSÚMM_Schválení výkupu pozemků pč 6559_1 a pč 6559_2, oba v kú Prostějov, a rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.doc
10/23/2012 9:11 AM 718848 13_10_OSÚMM_Schválení změny podmínek výkupů pozemků pro výstavbu cyklostezky Prostějov - Žešov.doc
10/23/2012 11:16 AM 952320 13_11_OSÚMM_Schválení změny v osobě kupujícího u prodeje domu na ul Svatoplukova 50 v Prostějově.doc
10/23/2012 11:20 AM 867840 13_12_OSÚMM_Schválení zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemku pč 5792_2 v kú Prostějov.doc
10/23/2012 11:29 AM 1482752 13_13_OSÚMM_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2009_16_294 ze dne 13_11_2009.doc
10/23/2012 11:46 AM 1859584 13_14_OSÚMM_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2009_16_353 ze dne 26_10_2009.doc