mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2012/14.2.2012/


[To Parent Directory]

2/8/2012 5:10 PM 62645632 0 12 ZM - 14 02 2012 - materiály pro internet-KOMPLET.zip
2/7/2012 10:21 AM 39424 04_1_IX_ změna ÚP.doc
2/7/2012 10:03 AM 1631106 04_1_Příloha.pdf
1/27/2012 6:41 AM 6622720 04_ZKPRÁVA O ČINNOSTI MP A ANALÝZA VP.doc
1/26/2012 12:43 PM 33792 04_Zpráva o činnosti MP za rok 2011.doc
2/2/2012 10:14 AM 53248 05_Náhrada ušlého výdělku na rok 2012.doc
1/30/2012 9:02 AM 32256 06_OZV_kterou se zrušuje OZV 10_2010.doc
2/1/2012 3:27 PM 43008 07_ Návrh OZV regulující výherní hrací zařízení.doc
2/2/2012 10:33 AM 64000 08_Návrh řešení společnosti MI PRO STAV.doc
2/1/2012 1:28 PM 18680832 09_Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí.doc
1/17/2012 1:27 PM 43966 11_Příloha Smlouva s DS na služby OHZ.docx
1/13/2012 1:07 PM 26820 11_Přílohy smlouvy s DS Kalkulace a vyúčtování.xlsx
2/1/2012 1:09 PM 19398 11_Smlouva s DS na služby OHZ.docx
2/2/2012 9:01 AM 36352 13_Dodatek č. 1 ke sml. 105-11.doc
2/2/2012 8:39 AM 37376 13_Dodatek č. 1 ke sml. 150-11 Muzeum Prostějovska.doc
1/31/2012 4:03 PM 60416 14_1_Veřejná finanční podpora pro rok 2012 – sociální oblast.doc
1/30/2012 11:20 AM 46592 14_2_Veřejná finanční podpora Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov (Azylové centrum).doc
2/2/2012 8:34 AM 83456 14_3_VFP 2012 - oblast sportu.doc
2/2/2012 8:34 AM 56832 14_4_VFP 2012 BK, LHK o. s. LHK s. r.o., DTJ, VK, Fotbal Prostějov o. s..doc
1/26/2012 7:35 AM 35328 15_příloha.xls
1/30/2012 9:09 AM 38912 15_ROZOP v roce 2011.doc
2/2/2012 8:51 AM 2761216 16_01_ROZOP_PD_Zámek_DS_bezbariérový_přístup.doc
2/2/2012 8:51 AM 628224 16_02_ROZOP_PD_Zámek_můstek.doc
2/2/2012 8:51 AM 2817024 16_03_ROZOP_PD_Zámek_zádlažba_nádvoří.doc
2/2/2012 8:52 AM 4208640 16_04_ROZOP_ZUŠ zámek.doc
2/2/2012 8:53 AM 4658688 16_05_ROZOP_zámek jižní fasáda.doc
2/2/2012 8:44 AM 49152 16_06_RO_ZŠ Palackého - rekonstrukce kotelny ZŠ Skálova.doc
2/2/2012 8:50 AM 2649600 16_07_ROZOP_PD_kotelna Finská 9.doc
2/2/2012 8:44 AM 824320 16_08_ROZOP_ městský hřbitov WC.doc
2/2/2012 10:25 AM 2845184 16_09_ROZOP_Autobusová zastávka v ul. Foerstrova.doc
2/2/2012 8:52 AM 1301504 16_10_ROZOP_Vyhrazené parkování ul. Na Hrázi.doc
2/2/2012 8:45 AM 879616 16_11_ROZOP_Komunikace_Bří_Čapků_přeložka.doc
2/2/2012 8:50 AM 375808 16_12_ROZOP_PD 12 RD Vrahovice.doc
2/2/2012 8:50 AM 1864704 16_13_ROZOP_PD CS Dolní - Kralická I., II., III..doc
2/2/2012 8:50 AM 1520640 16_14_ROZOP_PD CS Prostějov - Žešov I., II., III. etapa.doc
2/2/2012 8:44 AM 1197568 16_15_ROZOP_Dům s pečovatelskou službou - studie.doc
1/30/2012 11:12 AM 555520 17_01_Předkupní právo k pč 318_31 kú Čechovice u Prostějova .doc
1/31/2012 9:29 AM 903168 17_02_Revokace usnesení 16034 z 14_02_2006 a 16091 z 25_04_2006.doc
1/31/2012 7:42 AM 657408 17_03_Revokace usnesení 16172 z 19_09_2006.doc
1/31/2012 7:31 AM 3964416 17_04_Schválení bezúplatného převodu mostního objektu.doc
2/2/2012 7:48 AM 3319808 17_05_Schválení prodeje objektů a pozemků v kú Prostějov.doc
1/31/2012 7:41 AM 2097152 17_06_Schválení směny pozemků v kú Čechovice u Prostějova.doc
2/1/2012 7:19 AM 93184 17_07_ Schválení uzavření Dodatku č 2 ke Smlouvě o budoucích smlouvách.doc
2/1/2012 9:40 AM 108032 17_07_příloha.doc
1/30/2012 12:18 PM 643072 17_08_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva .doc
1/31/2012 8:21 AM 3014656 17_09_Zrušení předkupního práva města Prostějova k pozemkům .doc