mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2014/23.9.2014/


[To Parent Directory]

9/12/2014 8:32 AM 38912 03_pořízení II.změny ÚP PV.doc
9/12/2014 10:19 AM 11173751 04_příloha_ukončení pořiz.RP apořízení nového.pdf
9/12/2014 10:14 AM 40448 04_ukončení pořiz.RP a pořízení nového RP.doc
9/12/2014 8:33 AM 39424 05_zušení ÚP zóny_Zajíc.doc
9/11/2014 2:20 PM 8684544 06_01_Schválení prodeje pozemků pč 7346 a pč 7357_1 oba v kú Prostějov.doc
9/16/2014 9:53 AM 1452544 06_02_GALVA sro – majetkoprávní dořešení vzájemných vztahů souvisejících s pozemkem pč 7357_9 v kú Prostějov.doc
8/28/2014 3:34 PM 1872384 06_03_Schválení bezúplatného nabytí pozemku pč 670_9 v kú Prostějov.doc
9/10/2014 7:15 AM 1048576 06_04_Schválení bezúplatného převodu pozemku pč 131_2 v kú Čechovice u Prostějova.doc
8/28/2014 3:34 PM 931840 06_05_Schválení bezúplatného převodu sochy sv Jana Sarkandra do vlastnictví Římskokatolické farnosti Prostějov – Vrahovice.doc
9/10/2014 12:21 PM 865792 06_06_Schválení prodeje majetku v kú Seč u Lipové.doc
8/28/2014 3:35 PM 1158144 06_07_Schválení prodeje pozemku pč 350_70 v kú Kralice na Hané.doc
8/28/2014 3:35 PM 1249792 06_08_Schválení prodeje pozemku pč st 327_2 v kú Čechovice u Prostějova.doc
9/11/2014 10:30 AM 1034752 06_09_Schválení prodeje části pozemku pč 310_20 v kú Kralice na Hané a schválení změny Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č_2003_16_304 ze dne 09_10_2003.doc
8/28/2014 3:34 PM 3030528 06_10_Schválení prodeje části pozemku pč 6410_3 v kú Prostějov.doc
9/10/2014 7:18 AM 993280 06_11_Schválení prodeje části pozemku pč 98_20 v kú Žešov.doc
8/28/2014 3:34 PM 605696 06_12_Schválení prodeje částí pozemků v k ú Prostějov.doc
9/11/2014 10:00 AM 1066496 06_13_Schválení směny pozemků v kú Prostějov na ulici Dolní.doc
9/11/2014 9:07 AM 1106432 06_14_Schválení výkupu pozemku pč 51 v kú Krasice a včetně stavby rybníka a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.doc
8/28/2014 3:35 PM 3335168 06_15_Schválení výkupu pozemku pč 6553_1 v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města.doc
8/28/2014 3:35 PM 2350592 06_16_Schválení výkupu pozemků na ulici Říční a ROZOP kapitoly 50_správa a nakládání s majetkem města.doc
9/10/2014 3:16 PM 68096 06_17_Schválení výkupu pozemků v kú Prostějov v ulici Kojetínská a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.doc
8/28/2014 3:35 PM 630784 06_18_Schválení výkupu spoluvlastnického podílu o velikosti 4_10 na pozemku pč 6452_2 v kú Prostějov.doc
8/28/2014 3:36 PM 930304 06_19_Schválení zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemkům pč 7558_8 a pč 7544_4, oba v kú Prostějov.doc
9/10/2014 3:10 PM 25935360 06_20_Sportovní klub SPORT TREND PROSTĚJOV os, a REMOSTAV as - dohoda o narovnání vzájemných vztahů souvisejících s pozemky pč 101, pč 102 a pč 103, vše v kú Krasice.doc
9/11/2014 9:25 AM 698880 06_21_Změna podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č 2010_50_116 ze dne 20 05 2010.doc
9/11/2014 9:51 AM 5427712 06_22_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2009_16_018 ze dne 02_04_2009.doc
8/28/2014 3:41 PM 1736704 06_23_Zřízení služebnosti inženýrké sítě na části pozemku pč 7653_1 v kú Prostějov.doc
5/16/2023 6:36 AM <dir> 07_Plnění rozpočtu za I. pololetí 2014
9/16/2014 7:35 AM 2243133 08_Národní dům - výroční zpráva 2013.pdf
9/16/2014 10:38 AM 32256 09_Odměny členům výborů a komise ZM a osadních výborů_2014.doc
9/15/2014 7:06 AM 73728 10_Darování notebooků členům ZMP.doc
9/15/2014 3:11 PM 22735 11_Valná hromada_ASA TS_pověření zástupce_září.docx
9/11/2014 7:55 AM 36352 12_Soudní spor s obcí Držovice .doc
9/11/2014 12:11 PM 960512 13_Pracovní verze ITI rozvoje území Olomoucké aglomerace.doc
9/16/2014 10:43 AM 22680 14_Dotace ze státního rozpočtu statutárnímu městu Prostějovu v Programu regenerace MPZ 2014.docx
8/14/2014 9:09 AM 241344 14_příloha.pdf
9/10/2014 8:17 AM 6114816 15_Smlouva o poskytnutí dotace - EÚO MŠ J. Železného.doc
9/10/2014 3:43 PM 6102016 16_Smlouva o poskytnutí dotace - EÚO MŠ Květná.doc
9/10/2014 2:11 PM 6107648 17_Smlouva o poskytnutí dotace_EÚO MŠ Libušinka.doc
9/5/2014 12:29 PM 3141632 18_Přijetí příspěvku od Ol kraje na na zajištění slavnostního koncertu MF Olomouc v Prostějově.doc
9/11/2014 9:29 AM 94720 19_ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 - žádost o poskytnutí zápůjčky.doc
9/5/2014 12:30 PM 409088 20_Dodatek č 1 ke sml 1-14 Orli Prostějov o s .doc
9/12/2014 9:49 AM 344064 21_Dodatek č. 1 ke smlouvě 19-14 – TJ OP Prostějov.doc
9/9/2014 1:45 PM 251392 22_Revokace usnesení ZMP č_14061 z 15_04_2014.doc
9/9/2014 2:15 PM 52224 23_1_VFP nedoporučená - oblast sportu.doc
9/12/2014 9:49 AM 39424 23_2_VFP nedoporučená - oblast sportu (Svaz vodáků ČR, klub 109).doc
9/9/2014 8:01 AM 41984 23_3_Veřejná finanční podpora na rok 2014 – sociální oblast – nedoporučená.doc
9/9/2014 8:48 AM 1343488 24_1_ROZOP kapitoly 60_Cyklistická stezka Dolní - Kralická.doc
9/9/2014 8:48 AM 593827 24_2_ROZOP kapitoly 60_JSDH Čechovice _zázemí.docx
9/9/2014 8:49 AM 280064 24_3_ROZOP kapitoly 60_křižovatka Olomoucká.docx.doc
9/9/2014 8:49 AM 1311232 24_4_ROZOP kapitoly 60_Vnější okruh Anglická - Brněnská.doc
9/10/2014 7:12 AM 22586 24_5_ROZOP kapitol 50 a 90 a 70 navýšení rezerv města.docx