mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2016/6.6.2016/


[To Parent Directory]

5/27/2016 12:31 PM 2273921 03_Volba člena Finančního výboru - návrh Hnutí ANO 2011.pdf
5/16/2023 5:40 AM <dir> 04_Schválení účetní závěrky města Prostějova za rok 2015
5/16/2023 5:40 AM <dir> 05_FO_Závěrečný účet 2015
5/26/2016 8:00 AM 31147 06_FO_Odkup akcií VaK Prostějov.docx
5/9/2016 2:42 PM 83968 07_OKP_ Schválení přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.doc
5/25/2016 2:06 PM 53760 08_ORI_Intelingentní systém řízení dopravy a ROZOP kapitoly 50.doc
5/27/2016 8:14 AM 1772544 09_ORI_Schválení smlouvy a ROZOP kapitoly 60_CS_ Žešov Prostějov .doc
5/25/2016 2:10 PM 10777088 10_ORI_Schválení smlouvy_Výstavba venkovní posilovny – Street Workout na ul Kostelecká.doc
5/25/2016 1:38 PM 2374656 11_ORI_Smlouva o poskytnutí dotace - CS Letecká.doc
5/26/2016 5:46 AM 128512 12_Primátorka_Záměr zřízení příspěvkové organizace.doc
5/27/2016 9:10 AM 56320 13_1_OSKS_Dotace nedoporučená - oblast sportu (Orli Prostějov).doc
5/17/2016 10:59 AM 33784 13_2_OŹP_ komise žp- dotace , handikepovaní živočichové.docx
5/27/2016 10:46 AM 14212 13_3_Dotace_varhany - návrh klubu KDU-ČSL.docx
5/25/2016 2:07 PM 141824 14_1_ORI_ROZOP kapitoly 60_EUO Křižkovského.doc
5/25/2016 2:09 PM 474624 14_2_ORI_ROZOP kapitoly 60_Vybudování chodníků a komunikace v lokalitě Čechovice - Domamyslice (Plumlovská).doc
5/25/2016 2:07 PM 214528 14_3_ORI_ROZOP kapitoly 60_Komunikace a chodník Čechovice, propojení Luční - Plumlovská.doc
5/25/2016 2:08 PM 336384 14_4_ORI_ROZOP kapitoly 60_Křižovatka E. Valenty a ul. Olomoucká.doc
5/25/2016 2:09 PM 458752 14_5_ORI_ROZOP kapitoly 60_Stavební úpravy ulice Veleslavínská .doc
5/25/2016 2:09 PM 452608 14_6_ORI_ROZOP kapitoly 60_Zimní stadion - chladící věž pro strojovnu chlazení.doc
5/25/2016 2:08 PM 11247616 14_7_ORI_ROZOP kapitoly 60_Městský hřbitov - urnové hroby (kolumbária).doc
5/25/2016 11:16 AM 42496 14_8_OKT_ROZOP kapitoly 71 - převod zůstatku SF 2016.doc
5/26/2016 5:10 AM 599552 15_01_OSÚMM_Revokace usnesení ZMP č 19141 ze dne 23_06_2009 a schválení bezúplatného převodu pozemků v kú Prostějov v souvislosti se stavbou Silnice II_366 Prostějov – přeložka silnice.doc
5/26/2016 5:13 AM 2054144 15_02_OSÚMM_Revokace části usnesení ZMP č_15268 z 02_a 03_11_2015 majetkoprávní dořešení pozemků v souvislosti se stavbou_Prostějov - ulice Dolní, provizorní křižovatkaa a ROZOP kapitoly 50.doc
5/26/2016 5:15 AM 608256 15_03_OSÚMM_Schválení bezúplatného převodu bronzové sochy Pionýr_Mičurinec .doc
5/26/2016 5:16 AM 628736 15_04_OSÚMM_Schválení doplnění podmínek bezúplatného nabytí pozemků pč 270_1 a pč 270_3, oba v kú Čechovice u Prostějova.doc
5/26/2016 5:34 AM 685568 15_05_OSÚMM_Schválení prodeje pozemku pč 773_22 v kú Vrahovice.doc
5/26/2016 5:38 AM 1221120 15_06_OSÚMM_Schválení prodeje pozemku pč 783_14 v kú Prostějov .doc
5/26/2016 5:41 AM 4511744 15_07_OSÚMM_Schválení prodeje pozemků pč st 1221 a pč st 1152_2 oba v kú Vrahovice.doc
5/26/2016 5:42 AM 2721280 15_08_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 223_19 v kú Krasice.doc
5/26/2016 7:35 AM 379392 15_09_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 7901_1 v kú Prostějov.doc
5/26/2016 7:36 AM 3142656 15_10_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 803_22 v kú Vrahovice, výkupu části pozemku pč 803_21 v kú Vrahovice a ROZOP kapitoly 50.doc
5/26/2016 6:07 AM 1913856 15_11_OSÚMM_Schválení směny pozemků pč st 1148 a pč 811_9 za pozemek pč 813_3 vše v kú Vrahovice.doc
5/26/2016 7:42 AM 637952 15_12_OSÚMM_Schválení směny pozemků v kú Vrahovice a ROZOP kapitoly 50.doc
5/26/2016 7:37 AM 1817088 15_13_OSÚMM_Schválení výkupu pozemku pč 6231_69 v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50.doc
5/26/2016 6:59 AM 8221184 15_14_OSÚMM_Schválení výkupu pozemku pč 6376_2 v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50.doc
5/27/2016 9:57 AM 7348736 15_15_OSÚMM_Schválení výkupu pozemků v sektoru A průmyslové zóny na ulici Kralická, ROZOP kapitoly 50 a zrušení zákazu zcizení nebo zatížení pozemků.doc
5/26/2016 7:43 AM 470528 15_16_OSÚMM_Schválení výkupu částí pozemků pč 284_1 a pč 284_2 oba v kú Žešov a ROZOP kapitoly 50.doc
5/26/2016 7:41 AM 1330688 15_17_OSÚMM_Schválení změny podmínek Kupní smlouvy č 2015_50_003 ze dne 04 02 2015.doc
5/26/2016 8:11 AM 463360 15_18_OSÚMM_Schválení zrušení zákazu zatížení na pozemcích pč 7427_40, pč 7427_13, pč 7427_14 a pč 7427_17, vše v kú Prostějov.doc
5/26/2016 7:24 AM 1521152 15_19_OSÚMM_Společenství vlastníků Wolkerova 31 - žádost o finanční kompenzaci nákladů spojených s odstraněním havarijního stavu bytového domu Wolkerova 31.doc
5/26/2016 7:26 AM 24387 15_20_OSÚMM_Vzdání se práva na pohledávky Domovní správy Prostějov, s.r.o..docx
5/30/2016 9:14 AM 2522112 17_ Plnění úkolů zastupitelstva k 06 06 2016.doc
5/30/2016 9:31 AM 430592 17_1_Zpráva KV o plnění usnesení č 16097 z 11 04 2016.doc