mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2012/18.12.2012/


[To Parent Directory]

12/6/2012 10:30 AM 34816 03_Odměny členům výborů a komise ZM a osadních výborů.doc
5/16/2023 5:32 AM <dir> 04_Dodatek smlouvy s DSP
5/16/2023 5:32 AM <dir> 05_Zásady poskytování VFP
12/6/2012 7:54 AM 36352 06_OZV spalování rostlinných materiálů.doc
12/6/2012 10:42 AM 28014 07_návrh OZV KO.docx
12/6/2012 10:43 AM 16904 08_OZV, kterou se mění OZV o MP za už. veř. prostr..docx
12/5/2012 1:56 PM 20541 09_Zpětné nabytí nemovitosti Křížkovského 7.docx
12/6/2012 8:18 AM 60928 10_Ukončení smlouvy o částečné úhradě provozních nákladů.doc
12/6/2012 8:34 AM 49664 11_Bezúplatný_převod_PD_odbočovací pruh Olomoucká-Vápenice_OlK.doc
12/6/2012 8:35 AM 49664 12_Bezúplatný_převod_PD_Wolkerova 31_Společenství vlastníků Woolkerova 31.doc
12/6/2012 10:06 AM 18861 13_Poskytnutí daru_Mariánský sloup.docx
12/5/2012 2:25 PM 43008 14_1_VFP nedoporučená - oblast výchovy a vzdělávání.doc
12/6/2012 8:36 AM 51712 14_2_VFP_ LIPKA.doc
12/11/2012 9:14 AM 58368 14_3_ Revokace usnesení ZMP č_12074 z 17_04_2012.doc
12/4/2012 9:48 AM 19226 15_01_ROZOP kap 50 úprava položek.docx
12/6/2012 8:36 AM 41472 15_02_ROZOP kapitoly 60_Nová radnice – PD rekonstrukce dvora a kanalizace radnice, uliční a.doc
12/6/2012 8:35 AM 40960 15_03_ROZOP kapitoly 60_komunikace_Melantrichova_Dykova.doc
12/6/2012 8:36 AM 254464 15_04_ROZOP kapitoly 60_Ulice Předina – veřejné osvětlení.doc
12/6/2012 8:36 AM 2119168 15_05_ROZOP kapitoly 60_Městský hřbitov v Prostějově - stavební úpravy smuteční obřadní síně.doc
12/6/2012 8:35 AM 1319424 15_06_ROZOP kapitoly 60 - ZŠ a MŠ Palackého tř. 14 - Revitalizace školní zahrady MŠ Mánesova.doc
12/6/2012 10:18 AM 84480 15_07_Rozpočtové opatření kapitoly 70.doc
5/16/2023 5:32 AM <dir> 16_SRV 2014 a 2015
5/16/2023 5:32 AM <dir> 17_Návrh rozpočtu na rok 2013
12/4/2012 9:21 AM 677376 18_01_Památník čs letců padlých ve 2 světové válce – bezúplatné nabytí stavebních úprav.doc
12/4/2012 9:50 AM 608768 18_02_Revokace části usnesení Zastupitelstva města Prostějova č 12197 ze dne 18_09_2012.doc
12/5/2012 8:50 AM 20438 18_03_Odpis pohledávek Domovní správy Prostějov, s.r.o. a Domovní správy Prostějov, p.o..doc
12/5/2012 8:38 AM 866304 18_04_Schválení změny podmínek výkupu části pozemku pč 6359 v kú Prostějov.doc
12/4/2012 9:45 AM 2314240 18_05_Schválení bezúplatného nabytí pozemků pč 6169_204 a pč 6169_206, oba v kú Prostějov.doc
12/5/2012 6:57 AM 910848 18_06_Schválení prodeje bytové jednotky č 1622_3 v domě na ul Netušilova 3 v Prostějově.doc
12/4/2012 9:31 AM 905216 18_07_Schválení prodeje části pozemku pč 410_1 v kú Žešov.doc
12/5/2012 7:03 AM 807424 18_08_Schválení prodeje části pozemku pč 415_1 v kú Žešov.doc
12/4/2012 9:47 AM 708608 18_09_Schválení výkupu dvou částí pozemku pč 7540_2 v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.doc
12/5/2012 7:06 AM 710656 18_10_Schválení zrušení předkupního práva statutárního města Prostějova k pozemkům pč 2938_1, pč 2938_2 a pč 2938_3, vše v kú Prostějov.doc
12/4/2012 9:25 AM 1998848 18_11_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2009_16_461 ze dne 14_04_2010.doc
12/5/2012 8:31 AM 700928 18_12_Změna podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č 2010_50_116 ze dne 20_05_2010.doc