mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2012/18.9.2012/


[To Parent Directory]

9/6/2012 7:12 AM 2621081 03_pojmenování nové ulice Staškova.docx
9/6/2012 7:39 AM 48640 04_Převzetí záštity - Okresní sdružení ČSTV.doc
5/16/2023 5:32 AM <dir> 05_Návrh MUDr Pelikánové _ zákaz sázkových her
9/5/2012 12:57 PM 36864 06_žádost Vekoobchodu Prostějov, a.s..doc
9/6/2012 10:52 AM 71168 07_OZV, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova.doc
9/10/2012 1:48 PM 35328 08_pořízení RP_Manthellan.doc
9/10/2012 7:23 AM 240128 08_Příloha1_RPManthellan_podnět.doc
9/10/2012 7:25 AM 251392 08_Příloha2_RPManthellan_zadání.doc
9/3/2012 6:55 AM 39936 09_Přijetí příspěvku pro JSDH.doc
8/31/2012 8:24 AM 76288 09_Příloha_smlouva.doc
9/6/2012 7:40 AM 42496 10_Přijetí dotace od Ol. kraje - Prostějovské léto 9 + 1.doc
9/5/2012 12:29 PM 40960 11_Přijetí příspěvku od Ol kraje na koncert Moravské filharmonie Olomouc.doc
9/4/2012 8:22 AM 9398272 12_Schválení smlouvy o poskytnutí dotace _ ÚSES Žešov.doc
9/5/2012 8:12 AM 33792 13_Schválení závazku financování CS bio Hloučela.doc
9/5/2012 7:58 AM 40960 14_Zajištění dofinancování_Hřiště ZŠ Čechovice.doc
9/4/2012 8:05 AM 45568 15_Závazek spolufinancování_Učebny.doc
9/6/2012 5:08 AM 43008 16_Škola plná pohybu, Dr. Horáka 24, Prostějov - přebrání závazků statutárním městem Prostějovem.doc
9/5/2012 6:26 AM 76288 17_Zpětné nabytí nemovitostí Křížkovského 7.doc
9/6/2012 5:43 AM 33280 18_Návrh na prominutí poplatků z prodlení.doc
8/31/2012 8:53 AM 45568 19_1_VFP_ORI.doc
9/5/2012 2:37 PM 17735 20_01_ROZOP kapitoly 50.docx
8/31/2012 9:14 AM 1197568 20_02_ROZOP kapitoly 60_CS Okružní_PD.doc
8/31/2012 9:16 AM 40448 20_03_ROZOP kapitoly 60_Nová radnice rekonstrukce.doc
8/31/2012 9:03 AM 39424 20_04_ROZOP kapitoly 60_Nová radnice rekonstrukce ÚT.doc
8/31/2012 9:18 AM 1431040 20_05_ROZOP kapitoly 60_Parkoviště Mozartova.doc
8/31/2012 8:59 AM 933376 20_06_ROZOP kapitoly 60_PD chodníky Čechovice_Domamyslice.doc
8/31/2012 9:06 AM 5526528 20_07_ROZOP kapitoly 60_PD úpravy křižovatky Olomoucká.doc
8/31/2012 9:12 AM 39936 20_08_ROZOP kapitoly 60_rekonstrukce_komunikace_Melantrichova_Dykova.doc
8/31/2012 9:01 AM 1148416 20_09_ROZOP kapitoly 60_Veřejné osvětlení v ulici Knihařská.doc
8/31/2012 9:10 AM 5625344 20_10_ROZOP kapitoly 60_PD_úpravy nádvoří prostějovského zámku.doc
9/5/2012 10:52 AM 39424 20_11_ROZOP kapitoly 70.doc
9/5/2012 2:37 PM 16540 20_12_ROZOP kapitoly 90.docx
9/6/2012 6:23 AM 28617216 21_01_GALVA sro - informace o výsledku jednání.doc
9/5/2012 2:33 PM 129536 21_02_MODŘANY Power, as, MPS Holding, as – změna podmínek prodeje pozemků v průmyslové zóně statutárního města Prostějova (příloha1).doc
9/5/2012 2:33 PM 67584 21_02_MODŘANY Power, as, MPS Holding, as – změna podmínek prodeje pozemků v průmyslové zóně statutárního města Prostějova (příloha2).doc
9/6/2012 5:12 AM 726016 21_02_MODŘANY Power, as, MPS Holding, as – změna podmínek prodeje pozemků v průmyslové zóně statutárního města Prostějova.doc
9/5/2012 10:22 AM 1449984 21_03_Revokace usnesení ZMP č_12096 ze dne 17_04_2012 a schválení směny části pozemku pč 6002_2 za část pozemku pč 6003_1 oba v kú Prostějov.doc
9/5/2012 5:17 AM 35840 21_04_Schválení bezúplatného převodu movitých věcí do vlastnictví Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace.doc
9/5/2012 5:22 AM 5080576 21_05_Schválení bezúplatného převodu nemovitostí v kú Krasice.doc
9/5/2012 5:27 AM 1774592 21_06_Schválení bezúplatného převodu nemovitostí v kú Prostějov.doc
9/5/2012 10:26 AM 643072 21_07_Schválení bezúplatného převodu stavby a pozemku v kú Prostějov a uzavření smlouvy o zhodnocení silničního majetku.doc
9/5/2012 6:06 AM 1369600 21_08_Schválení prodeje bytových domů na ul Svatoplukova 50 a Svatoplukova 78 v Prostějově.doc
9/5/2012 12:09 PM 3449856 21_09_Schválení prodeje objektů a pozemků v kú Prostějov.doc
9/5/2012 12:42 PM 94208 21_10_Schválení prodeje pozemku pč 30 v kú Krasice.doc
9/5/2012 5:59 AM 1145856 21_11_Schválení prodeje pozemku pč 8086_5 a části pozemku pč 8086_7, oba v kú Prostějov.doc
9/5/2012 12:44 PM 1241600 21_12_Schválení prodeje části pozemku pč 8086_7 v kú Prostějov.doc
9/5/2012 12:49 PM 3561472 21_13_Schválení prodeje části pozemku pč 93_3 v kú Vrahovice.doc
9/5/2012 6:05 AM 650240 21_14_Schválení výkupu pozemků v kú Prostějov (ul Dolní) a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.doc
9/5/2012 6:23 AM 2883584 21_15_Schválení výkupu spoluvlastnického podílu id 1_10 na pozemcích pč 101_1 a pč 101_2 oba v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50.doc
9/5/2012 6:43 AM 1366016 21_16_Schválení výkupu částí pozemků v kú Prostějov (cyklostezka Prostějov – Určice) a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.doc
9/6/2012 6:33 AM 2108928 21_17_Schválení změny podmínek směny částí pozemků v kú Čechovice u Prostějova.doc
9/6/2012 7:17 AM 843264 21_18_Smlouva o budoucích smlouvách uzavřená mezi městem Prostějovem a společností MANTHELLAN as – rozhodnutí o využití pozemků tvořících nemovitosti 3 etapy.doc
9/5/2012 12:53 PM 759296 21_19_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2009_16_067 ze dne 10_11_2009.doc
9/5/2012 12:56 PM 1747456 21_20_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2009_16_388 ze dne 10_11_2009.doc
9/10/2012 10:35 AM 6162944 22_ Výroční zpráva ops Národní dům za rok 2011.doc
9/10/2012 10:35 AM 23949 22_Příloha_Rozvaha_ve_zjednodušeném_rozsahu.pdf
9/10/2012 10:35 AM 26272 22_Příloha_Výkaz_zisku_a_ztráty_ve_zjednodušeném_rozsahu.pdf
5/16/2023 5:32 AM <dir> 23_Plnění rozpočtu za I. pololetí 2012