mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2013/17.12.2013/


[To Parent Directory]

12/5/2013 8:38 AM 181760 03_PM_Jednací řád ZMP_změny v souvislosti s NOZ_Příloha.doc
12/5/2013 8:38 AM 19388 03_PM_Jednací řád_změny v souvislosti s NOZ.docx
12/5/2013 8:21 AM 34816 04_ Zásady pro poskytování cestovních náhrad.doc
11/27/2013 7:55 AM 246784 04_Příloha.doc
12/10/2013 10:31 AM 35840 05_Odměny členům výborů a komise ZM a osadních výborů.doc
12/11/2013 7:41 AM <dir> 06_Navázání spolupráce s městem Bílá Cerkev
12/5/2013 8:39 AM 32256 07_PM_Valná hromada FTL_Delegování zástupců.doc
12/5/2013 8:41 AM 397805 07_PM_Valná hromada_FTL Prostějov_Příloha.pdf
12/5/2013 8:39 AM 238920 08_PM_Valná hromada_ASA TS Prostějov_Příloha.pdf
12/5/2013 8:40 AM 18263 08_PM_Valná hromada_ASA TS_pověření zástupce.docx
11/13/2013 7:38 AM 49214 09_ Příloha k OZV výpis z RŠ - SŠGS Přerov.pdf
12/4/2013 4:07 PM 27312 09_změna OZV- požívání alkoholických nápojů.docx
12/5/2013 8:26 AM 24319 10_OZV _ výpočet daně z nemovitostí.docx
12/5/2013 8:28 AM 18230 10_Příloha.docx
12/5/2013 10:51 AM 47616 11_Změna OZV č 6 2011 _ odpady.doc
12/3/2013 2:49 PM 10029568 12_Schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo CS Žešov.doc
12/3/2013 2:49 PM 196608 13_Schválení smlouvy - Veřejné WC - Smetanovy sady.doc
12/4/2013 1:01 PM 41472 14_Zřizovací listiny.doc
12/10/2013 2:06 PM 22911 15_ Regenerace MPZ 2014.docx
11/6/2013 4:13 PM 3286866 15_přílohy.pdf
11/27/2013 7:48 AM 22091 16_01_ROZOP_kapitola 10_převody do FRR.docx
12/5/2013 7:40 AM 46080 16_02_ROZOP kapitoly 40.doc
12/3/2013 7:07 AM 29302 16_03_ROZOP kapitol 50 a 90_úprava položek.docx
12/3/2013 2:47 PM 373248 16_04_ROZOP kapitoly 60_Bikrosová dráha v areálu velodromu.doc
12/3/2013 2:47 PM 42496 16_05_ROZOP kapitoly 60_CS biokoridor Hloučela.doc
12/3/2013 2:48 PM 755200 16_06_ROZOP kapitoly 60_Podzemní umístění kontejnerů.doc
12/3/2013 2:48 PM 644608 16_07_ROZOP kapitoly 60_Rekonstrukce komunikace Svolinského - sídliště Hloučela.doc
12/3/2013 2:48 PM 52224 16_08_ROZOP kapitoly 60_Vrácení finančních prostředků do FRR.doc
11/27/2013 2:28 PM 54784 16_09_ROZOP kapitoly 70.doc
12/3/2013 7:35 AM 78336 16_10_ROZOP kapitoly 70 - optimalizace.doc
12/11/2013 7:41 AM <dir> 17_Návrh rozpočtu pro rok 2014
12/11/2013 7:41 AM <dir> 18_SRV 2015 a 2016
12/3/2013 2:50 PM 1669120 19_VFP_LIPKA_dodatek_ke_smlouvě VFP.doc
12/4/2013 12:58 PM 41984 20_Dodatek č. 1 ke sml. 131-13 CMG.doc
12/3/2013 2:50 PM 18617344 21_1_VFP_ Cyrilometodějské gymnázium.doc
12/3/2013 2:50 PM 41984 21_2_VFP_ TJ Sokol Čechovice.doc
12/10/2013 8:06 AM 35840 21_3_VFP 2013 - LHK Jestřábi o. s.doc
12/10/2013 8:07 AM 35328 21_4_VFP 2013 - LHK Jestřábi s. r. o.doc
12/3/2013 7:07 AM 613376 22_1_Revokace usnesení ZMP č 12094 ze dne 17 04 2012 a č 13135 ze dne 11 06 2013 a schválení prodeje pozemků na ulici Kralická (Plyny Jehlář sro).doc
12/3/2013 7:13 AM 752128 22_2_Schválení prodeje pozemku st pč 361_4 v kú Domamyslice.doc
12/3/2013 7:16 AM 2845696 22_3_Schválení prodeje pozemků pč 8086_6 a pč 8086_7 oba v kú Prostějov.doc
12/3/2013 7:18 AM 1165824 22_4_Schválení prodeje části pozemku pč 7404_3 v kú Prostějov.doc
12/4/2013 8:26 AM 816640 22_5_Schválení výkupu pozemku pč 349 v kú Čechovice u Prostějova a rozpočtové opatření kapitoly 50 správa a nakládání s majetkem města.doc
12/3/2013 7:30 AM 805888 22_6_Schválení výkupu pozemku pč 6560_3 v kú Prostějov a rozpočtové opatření kapitoly 50 správa a nakládání s majetkem města.doc
12/3/2013 7:49 AM 2165248 22_7_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2009_16_353 ze dne 26_10_2009.doc
12/9/2013 6:36 AM 1842012 23_Galerie Prostějov _ materiál TOP 09.pdf