mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2015/8.6.2015/


[To Parent Directory]

6/1/2015 10:04 AM 621048 02_Schválení smlouvy o reklamě _LHK Jestřábi.docx
6/1/2015 12:46 PM 752109 02_Schválení smlouvy o reklamě_příloha_výpis z rejstříků.pdf
5/27/2015 2:19 PM 3785728 03_1_OSKS_Dotace 2015 - DTJ Pv.doc
5/27/2015 2:14 PM 3325440 03_2_OSKS_Dotace 2015 - Orli.doc
5/27/2015 9:22 AM 38912 03_3_OSKS_Dotace nedoporučená - oblast kultury.doc
5/27/2015 9:22 AM 55296 03_4_OSKS_Dotace nedoporučené - oblast sportu.doc
5/27/2015 11:08 AM 48640 03_5_OSV_Dotace na rok 2015 - sociální oblast - nedoporučená.doc
6/1/2015 9:18 AM 101888 04_PM_Prostějov olympijský, z.s..doc
5/28/2015 8:32 AM 9907712 05_01_OSÚMM_Schválení prodeje staveb v areálu zahradnictví na ul Brněnská v Prostějově.doc
5/20/2015 2:15 PM 1293824 05_02_OSÚMM_Schválení výkupu části pozemku pč 6022_12 v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města.doc
5/28/2015 9:03 AM 3412992 05_03_OSÚMM_Schválení výkupu spoluvlastnického podílu o velikosti 1_2 na pozemku pč 6560_6 v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50 (Kalvoda).doc
5/28/2015 9:14 AM 1177600 05_04_OSÚMM_Schválení prodeje pozemku pč 5984_7 v kú Prostějov a spoluvlastnického podílu o velikosti 1_11 na pozemku pč 5985_1 v kú Prostějov.doc
5/28/2015 9:04 AM 1922560 05_05_OSÚMM_Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků pč 7653_1 pč 7653_2 a pč 7666_3 vše v kú Prostějov (Olomoucký kraj).doc
5/28/2015 6:34 AM 5031424 05_06_OSÚMM_Schválení bezúplatného nabytí 3 částí pozemku pč 893 v kú Vrahovice a zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku pč 893 v kú Vrahovice.doc
5/28/2015 5:57 AM 1255936 05_07_OSÚMM_Revokace bodu 1) usnesení ZMP č_12197 ze dne 18_09_2012 a schválení bezúplatného převodu části pozemku pč 7691 v kú Prostějov .doc
5/28/2015 9:10 AM 3301888 05_08_OSÚMM_Revokace usnesení ZMP č 13217 ze dne 05_11_2013 a schválení bezúplatného nabytí pozemku pč 7519_28 v kú Prostějov .doc
5/28/2015 9:20 AM 1819136 05_09_OSÚMM_Schválení směny části pozemku pč 1005_6 za část pozemku pč 860_1 oba v kú Vrahovice.doc
5/28/2015 5:57 AM 3844096 05_10_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 854_1 v kú Vrahovice E ON Distribuce, as).doc
6/1/2015 10:27 AM <dir> 06_FO_Schválení účetní závěrky města Prostějova za rok 2014
6/1/2015 10:27 AM <dir> 07_FO_Závěrečný účet 2014
5/19/2015 8:42 AM 27024 08_FO_Zrušení nepoužívaných trvalých peněžních fondů města.docx
5/28/2015 11:28 AM 429568 09_FO_Žádost OS Lipka o prodloužení termínu splatnosti půjčky.doc
5/27/2015 1:03 PM 44544 10_OSV_Žádosti o finanční příspěvek na úhradu nákladů uživatelů sociálních služeb.doc
5/28/2015 9:10 AM 55296 11_01_OSÚMM_ROZOP kapitoly 50_nákup zámků ke kolumbáriu ve Vrahovicích.doc
5/27/2015 1:53 PM 3794432 11_02_ORI_ROZOP kapitoly 60_Hřiště Anenská.doc
5/27/2015 1:53 PM 43520 11_03_ORI_ROZOP kapitoly 60_Klimatizace dílčích částí budov magistrátu.doc
5/27/2015 1:53 PM 327168 11_04_ORI_ROZOP kapitoly 60_Lidická 4_rekonstrukce kotelny.doc
5/27/2015 1:54 PM 75776 11_05_ORI_ROZOP kapitoly 60_Převod finančních prostředků.doc
5/27/2015 1:54 PM 2458112 11_06_ORI_ROZOP kapitoly 60_Přikrylovo náměstí.doc
5/27/2015 1:54 PM 460800 11_07_ORI_ROZOP kapitoly 60_Regenerace parku u kostela sv Petra a Pavla.doc
5/27/2015 1:55 PM 1185792 11_08_ORI_ROZOP kapitoly 60_Revitalizace náměstí TGM v Prostějově.doc
5/20/2015 11:30 AM 3337216 11_09_ORI_ROZOP kapitoly 60_Revitalizace vnitrobloku.doc
5/27/2015 1:56 PM 1739264 11_10_ORI_ROZOP kapitoly 60_vnitroblok Bulharská Okružní a Waitova.doc
5/27/2015 1:56 PM 566272 11_11_ORI_ROZOP kapitoly 60_Vnější okruh Anglická Brněnská.doc
5/27/2015 1:57 PM 226828 11_12_ORI_ROZOP kapitoly 60_ZŠ Dr Horáka - rekonstrukce potrubí.docx
5/27/2015 1:11 PM 110080 12_1_ORI_Schválení dotace - CS Šmeralova - Anenská.doc
5/27/2015 1:08 PM 108544 12_2_ORI_Smlouva o poskytnutí dotace - Osvětlení přechodů.doc
5/27/2015 9:28 AM 109056 12_3_ORI_Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Olomoucký kraj_zastávky Vrahovice.doc
5/27/2015 1:09 PM 15178589 13_1_ORI_Schválení smlouvy o dotaci EUO MŠ Fanderlíkova.docx
5/27/2015 9:30 AM 14346240 13_2_ORI_Schválení smlouvy o poskytnutí podpory EÚO MŠ Smetanova.doc
5/27/2015 1:08 PM 7064576 13_3_ORI_Smlouva o poskytnutí dotace - EÚO MŠ Moravská.doc
5/27/2015 1:10 PM 14907402 13_4_ORI_Schválení smlouvy o dotaci - Regenerace zeleně vybraných lokalit města Prostějova - Husovo nám..docx
5/27/2015 1:57 PM 455168 14_ORI_Smlouvao poskytnutí dotace - parkoviště v areálu nemocnice. a ROZOP kapitoly 60.doc
5/20/2015 11:30 AM 500736 15_1_ORI_Smlouva a ROZOP Parkoviště za Kubusem.doc
5/27/2015 1:57 PM 315392 15_2_ORI_Smlouva_urnové hroby a ROZOP kapitoly 60.doc
6/1/2015 10:27 AM <dir> 16_ORI_PŔÍLOHA_Projekt regenerace Brněnská, Okružn, Tylova
5/27/2015 1:18 PM 28303872 16_ORI_Schválení Projektu regenerace části panelového sídl. Brněnská, Okružní a Tylova v Prostějově.doc
5/29/2015 8:35 AM 942592 17_SÚ_návrhy na změny ÚP.doc
5/29/2015 8:36 AM 118784 18_SÚ_Zadání I změny ÚP.doc
5/27/2015 8:14 AM 20722832 19_SÚ_Program regenerace MPZ v roce 2016.docx
5/27/2015 11:56 AM 31450 20_OKT- návrh změny OZV o požívání alkoholických nápojů.docx
5/28/2015 9:18 AM 460564 21_OŽP_ Strategie rozvoje zeleně.docx
5/25/2015 1:11 PM 37139 22_OŽP_ Fond zeleně nové znění statutu.docx
5/27/2015 2:32 PM 15769 23_primátor_udělení Čestné stuhy.docx
6/1/2015 10:20 AM 56832 24_OSKS_Dodatek č. 2 ke ZL ZŠ a MŠ Jana Železného.doc
6/1/2015 9:59 AM 16891 26_PM_Vyhrazení pravomoci_soudní žízení_žaloba PRIOR.docx
6/1/2015 10:27 AM <dir> FO_Daňová výtěžnost za 1. až 4. měsíc 2015 - Informace