mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2016/15.2.2016/


[To Parent Directory]

2/4/2016 10:38 AM 23663 03_PM_Delegování zástupců města_VH VaK Prostějov.doc.docx
2/3/2016 11:08 AM 17221 04_MP - zpráva o činnosti.docx
2/3/2016 1:06 PM 381858 05_MP-medaile MP.docx
1/29/2016 1:05 PM 19601 06_Náhrada ušlého výdělku na rok 2016.docx
2/4/2016 2:36 PM 202752 07_1_Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova.doc
1/29/2016 1:05 PM 548629 07_Odměna za výkon funkce neuvolněným zastupitelům.docx
2/3/2016 1:19 PM 39936 08_ORI_Strategie ITI Olomoucké aglomerace.doc
1/21/2016 1:49 PM 9784864 08_ORI_Strategie ITI Olomoucké aglomerace_příloha.pdf
2/3/2016 10:28 AM 201216 09_OÚPPP_ návrh na změnu ÚP.doc
2/3/2016 10:26 AM 36352 10_OÚPPP_zrušení ÚP zóny_Zajíc.doc
1/26/2016 9:22 AM 18506 11_Plnění usnesení ZMP - příloha.xlsx
2/1/2016 11:11 AM 26596 11_Plnění usnesení ZMP.docx
2/3/2016 12:11 PM 595968 12_1_ORI_ROZOP kapitoly 60_CS Dolní_Kralická, úsek Kralická_Letecká.doc
2/3/2016 12:11 PM 30823 12_2_ORI_ROZOP kapitoly 60_FRN.docx
2/4/2016 9:21 AM 7528448 12_3_ORI_ROZOP kapitoly 60_Venkovní posilovna.doc
2/3/2016 2:51 PM 128000 13_1_OSV_Dotace na rok 2016 – sociální oblast.doc
2/3/2016 2:52 PM 92160 13_2_OSV_Dotace zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2016 (Azylové centrum Prostějov).doc
2/3/2016 5:29 PM 3517440 13_3_OSKS_Dotace 2016 - oblast kultury GJW.doc
2/3/2016 5:29 PM 6654464 13_4_OSKS_Dotace 2016 - oblast sportu.doc
2/3/2016 5:29 PM 6695936 13_5_OSKS_Dotace 2016 - oblast sportu - velké.doc
2/3/2016 12:10 PM 91648 13_6_ORI_Dotace_TJ Sokol II .doc
2/4/2016 3:53 PM 600064 14_OSKS_Stanovisko ZMP k finanční spoluúčasti - rekonstrukce šatek a tribun velodromu.doc
2/4/2016 3:53 PM 2582016 15_OSKS_Stanovisko ZMP k finanční spoluúčasti - rekontrukce budovy sokolovny v Čechovicích.doc
2/4/2016 3:10 PM 3290112 16_OSKS_Stanovisko ZMP k finanční spoluúčasti v případě schválení dotace Cyklistika bez hranic.doc
2/4/2016 8:37 AM 55808 17_01_OSÚMM_Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2015.doc
2/4/2016 8:09 AM 71168 17_02_OSÚMM_Prominutí smluvní pokuty za prodlení s placením nájemného za užívání části pozemku pč 6055_1 v kú Prostějov (Srostlík).doc
2/4/2016 8:31 AM 1090560 17_03_OSÚMM_Schválení bezúplatného nabytí pozemků pč 6083_72 a pč 6083_73, oba v kú Prostějov, a schválení bezúplatného převodu pozemku pč 7356 v kú Prostějov.doc
2/4/2016 8:33 AM 3903488 17_04_OSÚMM_Schválení bezúplatného nabytí části pozemku pč 7692 v kú Prostějov a schválení bezúplatného převodu částí pozemků v kú Prostějov (Olomoucký kraj).doc
2/4/2016 8:32 AM 1767424 17_05_OSÚMM_Schválení bezúplatného převodu částí pozemků pč 3631_44 pč 3700_2 a pč 7881 vše v kú Prostějov .doc
2/3/2016 2:09 PM 1634304 17_06_OSÚMM_Schválení prodeje 2 částí pozemku pč 467 v kú Domamyslice .doc
2/3/2016 2:20 PM 1030144 17_07_OSÚMM_Schválení směny pozemku pč 350 za část pozemku pč 351_3, oba v kú Čechovice u Prostějova, revokace usnesení ZMP č 15226 ze dne 07_09_2015 a ROZOP kapitoly 50.doc
2/3/2016 11:48 AM 473600 17_08_OSÚMM_Schválení směny pozemků v kú Prostějov.doc
2/3/2016 2:03 PM 417792 17_09_OSÚMM_Schválení výkupu dvou částí pozemku pč 370 v kú Čechovice u Prostějova a ROZOP kapitoly 50 .doc
2/3/2016 2:24 PM 1704448 17_10_OSÚMM_Schválení výkupu pozemků pro realizaci části stavby_Silnice II_366 Prostějov - přeložka silnice.doc
2/3/2016 1:54 PM 57344 17_11_OSÚMM_Schválení výkupu pozemků v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50 (regenerace sídl Šárka).doc
2/4/2016 8:29 AM 612352 17_12_OSÚMM_Schválení zrušení předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku pč 1724 v kú Prostějov.doc
2/4/2016 8:36 AM 2686976 17_13_OSÚMM_Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v kú Prostějov.doc
2/5/2016 8:53 AM 161792 19_1_Informativní materiál - územní členění města Prostějova.doc
2/8/2016 9:18 AM 75264 19_Plnění úkolů zastupitelstva k 15 02 2016.doc
2/5/2016 2:24 PM 36864 20_Zpráva o činnosti KV za rok 2015.doc
2/10/2016 10:40 AM 343040 21_1_1_Podnět ZPP - profily města na sociálních sítích.doc
2/1/2016 3:58 PM 33280 21_1_2_Podnět ZPP - plocha po jezckých kasárnách.doc
2/1/2016 3:58 PM 23552 21_1_3_Podnět ZPP - zveřejňování zpracovaných studií.doc
2/1/2016 3:58 PM 22016 21_1_4_Podnět ZPP - zveřejňování správních řízení na kácení stromů.doc
2/1/2016 3:58 PM 18984 21_1_5_Podnět ZPP - Usnesení-o-zveřejňování-smluv-nižší-hodnoty-jejího-předmětu-než-je-50-000-Kč-bez-daně-z-přidané-hodnoty.docx
2/1/2016 3:58 PM 16169 21_1_6_Podnět ZPP - Usnesení-o-zveřejňování-smluv-od-1.-3.-2016.docx
2/1/2016 3:58 PM 17639 21_1_7_Podnět ZPP - Usnesení-o-zveřejnění-smluv-od-3.-11.-2014-do-Centrálního-registru-smluv.docx