mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2019/30.4.2019/


[To Parent Directory]

4/23/2019 7:12 AM 23281 04_Udělení Cen města 2018.docx
4/17/2019 10:06 AM 590898 05 _Záležitosti spolku Prostějov olympijský.docx
4/23/2019 8:16 AM 20938 05_1_Na rovinu_Půjčka spolku Prostějov olympijský.docx
5/2/2019 6:20 AM 20532 06 ZM - informace o pokračování zasedání dne 03 05 2019.docx
4/16/2019 2:43 PM 65024 06_Statut Prostějovských radničních listů.doc
4/10/2019 3:38 PM 2057216 07_01_Dotace_oblast sportu _ celoroční činnost.doc
4/10/2019 3:39 PM 2162688 07_02_Dotace_oblast sportu _ jednorázové akce.doc
4/17/2019 7:07 AM 2253824 07_03_Dotace_oblast sportu _ jednorázová akce Česká sportovní.doc
4/12/2019 11:44 AM 4135424 07_04_Dotace_oblast vzdělávání_ celoroční činnost Junák.doc
4/17/2019 6:56 AM 39424 07_05_Dotace nedoporučená_oblast vzdělávání SH ČMS.doc
4/16/2019 7:51 AM 2052096 07_06_Dotace_oblast kultury _ celoroční činnost.doc
4/17/2019 7:09 AM 4676096 07_07_Dotace_oblast kultury _ celoroční činnost Spolek pro záchranu varhan.doc
4/16/2019 7:50 AM 4684288 07_08_Dotace_oblast kultury _ jednorázová akce Klub vojenské historie.doc
4/16/2019 7:50 AM 4670464 07_09_Dotace_oblast kultury _ jednorázová akce Mánes.doc
4/16/2019 11:58 AM 143360 07_10_Dotace_oblast sociální _ celoroční činnost.doc
4/16/2019 11:59 AM 129024 07_11_Dotace_oblast zdravotní _ celoroční činnost.doc
4/17/2019 12:00 PM 516096 07_12_Žádost o poskytnutí peněžitého daru _ Domov pro seniory Kostelec na Hané.doc
4/11/2019 12:56 PM 44286 07_13_Dotace_životní prostředí _ celoroční činnost ZO ČSOP Haná.docx
4/15/2019 9:43 AM 111616 07_14_Dotace _ TJ SOKOL II.doc
4/18/2019 6:31 AM 44544 07_15_Dotace _ Jakub Švandera.doc
4/17/2019 7:08 AM 139264 07_16_Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace SKC.doc
4/17/2019 7:35 AM 929280 08_01_Prodej částí pč 6055_126 kú Prostějov.doc
4/17/2019 8:26 AM 1258496 08_02_Prodej pč 5945_4 a 5945_1 kú Prostějov .doc
4/17/2019 8:31 AM 915968 08_03_Prodej části pč 5736_1 kú Prostejov.doc
4/17/2019 8:55 AM 2168832 08_04_Prodej pč 106_2 a 105_4 kú Krasice .doc
4/17/2019 9:00 AM 1053696 08_05_Prodej pč 7560_1 a 7559_2 kú Prostějov.doc
4/17/2019 9:05 AM 1975296 08_06_Prodej pozemku pč st 604_2 kú Krasice .doc
4/17/2019 9:14 AM 52224 08_07_Směna pozemků v kú Domamyslice.doc
4/17/2019 9:23 AM 1188352 08_08_Směna částí pozemků na ul Wolfova .doc
4/17/2019 9:28 AM 1926144 08_09_Výkup pč 6231_68 kú Prostějov.doc
4/17/2019 9:38 AM 1672704 08_10_Výkup pozemků v kú Prostějov.doc
4/17/2019 9:39 AM 1763840 08_11_Výkup pozemků v kú Krasice.doc
4/17/2019 8:55 AM 46080 08_12_Bezúplatný převod movitého majetku.doc
4/17/2019 8:53 AM 2560000 08_13_Revokace usnesení ZMP č_16065 z 11 04 2016.doc
4/17/2019 8:53 AM 1966592 08_14_Prominutí části smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD.doc
4/17/2019 8:54 AM 17887 08_15_ROZOP kapitoly 50.doc
4/17/2019 7:40 AM 51200 09_1_ROZOP kapitoly 60_Dopravní terminál na Floriánském nám.doc
4/15/2019 9:44 AM 45056 09_2_ROZOP kapitoly 60_Dílny a učebny na pv. ZŠ.doc
4/15/2019 9:44 AM 1708032 09_3_ROZOP kapitoly 60_Hřiště pro psy.doc
4/17/2019 8:21 AM 48640 09_4_ROZOP kapitoly 60_Rekonstrukce komunikace v Žešově.doc
4/15/2019 9:44 AM 1055744 09_5_ROZOP kapitoly 60_Rekonstrukce tribuny na velodromu.doc
4/17/2019 7:43 AM 50176 09_6_ROZOP kapitoly 60_Rekonstrukce ulice Plumlovská.doc
4/15/2019 9:45 AM 256000 09_7_ROZOP kapitoly 60_Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční vč. PD.doc
4/17/2019 6:55 AM 37340160 10_Schválení Projektu regenerace Moravská.doc
4/17/2019 7:03 AM 15496192 11_Schválení Projektu regenerace Mozartova.doc
4/17/2019 10:05 AM 31156 12_Jednací řád osadních výborů.docx
4/17/2019 10:05 AM 30070 13_Jednací řád výborů ZM.docx
4/26/2019 5:02 AM 1161579 14_Urbanistická soutěž Dostavba jižní části centra.docx
4/16/2019 6:35 AM 29696 15_Materiál ZPP_Vyhovění zamítnutým peticím - KASC_tržnice.doc
4/17/2019 10:00 AM 23942 16_Jmenování člena Komise pro regeneraci MPZ.docx
4/17/2019 10:05 AM 22779 17_Delegování zástupců města na VH obchodních společností.docx
4/17/2019 7:21 AM 4694760 18_OZV o nočním klidu.docx
4/17/2019 6:42 AM 28576 19_OZV o udržování čistoty na veřejných prostranstvích.docx
4/12/2019 7:32 AM 11729408 20_OZV o volném pobíhání psů.doc
4/17/2019 6:31 AM 1255108 21_OZV o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejnosti.docx
4/17/2019 6:32 AM 129536 22_Dodatek ZL - Sportcentrum DDM.doc
5/16/2023 5:46 AM <dir> 23_Dodatek č 3 k Zásadám poskytování dotací a NFV
4/26/2019 5:03 AM 116123028 materialy_30.4.2019.zip