mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2014/18.2.2014/


[To Parent Directory]

2/5/2014 9:11 AM 886321 02_1_Dopis starostky obce Držovice z 31 01 2014.pdf
2/5/2014 9:11 AM 886321 02_1_Příloha - Dopis starostky obce Držovice z 31 01 2014.pdf
2/12/2014 11:58 AM 630448 02_1_Příloha 1.pdf
2/11/2014 4:51 PM 1698028 02_1_Příloha 2.pdf
2/11/2014 4:50 PM 2877540 02_1_Příloha 3.pdf
2/12/2014 12:02 PM 1478629 02_1_Soudní spor s obcí Držovice.pdf
1/28/2014 4:18 PM 351005 03_1_příloha.pdf
2/7/2014 9:42 AM 50176 03_1_Zdravé město_zpráva 2013.doc
5/16/2023 6:35 AM <dir> 03_přílohy
1/30/2014 11:33 AM 13824 03_Zpráva o činnosti MP za rok 2013.docx
2/5/2014 5:54 PM 24602 04_Delegování zástupců města do orgánů VaK.docx
2/11/2014 2:28 PM 23760 04_PM_Delegování zástupců města do orgánů společnosti VaK Prostějov.docx
2/7/2014 12:22 PM 34304 05_Odměny neuvolněným členům ZMP.doc
2/6/2014 9:34 AM 26348 06_OZV o vedení technické mapy.docx
2/5/2014 12:36 PM 53760 06_Příloha 1.doc
1/28/2014 1:04 PM 143864 06_Příloha 2.pdf
2/5/2014 1:49 PM 218611 06_Příloha 3.pdf
2/5/2014 2:28 PM 3030258 07_Pojmenování nových ulic_Krasice.docx
2/7/2014 10:15 AM 35840 08_příloha.doc
2/7/2014 8:57 AM 38400 08_Statut Radničních listů.doc
12/19/2013 9:19 AM 43741 09_Příloha.docx
1/21/2014 4:19 PM 26981 09_Směrnice ke schvalování účetní závěrky města.docx
2/6/2014 2:45 PM 28672 10_Peněžitý vklad do DSP.doc
1/31/2014 10:15 AM 39424 11_Plnění usnesení ZMP _ ROZOP.doc
1/22/2014 3:06 PM 41984 11_Příloha.xls
2/11/2014 10:45 AM 40448 12_Přijetí dotace od Ol K na 57_ Wolkrův Prostějov .doc
2/6/2014 2:48 PM 69120 12_Příloha.doc
2/11/2014 11:14 AM 41984 13_1_OSV_Veřejná finanční podpora zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2014 (Azylové centrum Prostějov).doc
2/11/2014 11:50 AM 70144 13_2_OSV_Veřejná finanční podpora na rok 2014 - sociální oblast.doc
2/10/2014 4:09 PM 19673 13_3_OKP_VFP_Okresní hospodářská komora.docx
2/5/2014 1:06 PM 35328 13_4_OŽP_ VFP komise životního prostředí.doc
2/10/2014 3:11 PM 27648 13_5_OŽP_ VFP komise životního prodstředí-myslivci.doc
2/11/2014 10:39 AM 60416 13_6_OSKS_VFP 2014 oblast sportu - velké.doc
2/11/2014 10:38 AM 79872 13_7_OSKS_VFP - oblast sportu.doc
2/11/2014 10:39 AM 51200 13_8_OSKS_VFP nedoporučená - oblast sportu.doc
2/5/2014 1:22 PM 39936 14_01_ROZOP kapitloy 60_ZŠ Dr_ Horáka_bazén.doc
2/5/2014 1:23 PM 2373120 14_02_ROZOP kapitoly 60_EÚO ZŠ Horáka.doc
2/5/2014 1:22 PM 44544 14_03_ROZOP kapitoly 60 - Revitalizace náměstí TGM.doc
2/5/2014 1:23 PM 43008 14_04_ROZOP kapitoly 60 - Strategické materiály EU.doc
2/5/2014 1:23 PM 1401856 14_05_ROZOP kapitoly 60_Bikrosová dráha.doc
2/5/2014 1:24 PM 8066560 14_06_ROZOP kapitoly 60_parkoviště E_ Beneše.doc
2/5/2014 1:24 PM 462336 14_07_ROZOP kapitoly 60_Regenerace parku u kostela sv_ Petra a Pavla.doc
2/5/2014 1:24 PM 715264 14_08_ROZOP kapitoly 60_Kolářovy sady - mlýnský náhon.doc
2/10/2014 4:47 PM 395264 14_09_ROZOP kapitoly 60_Rozšíření botanické zahrady.doc
2/5/2014 1:25 PM 2404352 14_10_ROZOP kapitoly 60_Veřejné WC.doc
2/5/2014 10:29 AM 50688 15_01_OSÚMM_Informace o stavu a využití budovy na ul Komenského 4 v Prostějově.doc
2/5/2014 7:34 AM 646144 15_02_OSÚMM_Schválení odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v ul Kostelní.doc
2/5/2014 7:43 AM 6025728 15_03_OSÚMM_Schválení prodeje bytového domu na ul Rozhonova 2 v Prostějově.doc
2/5/2014 7:53 AM 1664000 15_04_OSÚMM_Schválení prodeje pozemků pč 2490_2 a pč 2490_3, oba v kú Prostějov.doc
2/5/2014 7:58 AM 1596416 15_05_OSÚMM_Schválení směny částí pozemku pč 444 za části pozemku pč 446_1 oba v kú Prostějov.doc
2/5/2014 12:20 PM 6410240 15_06_OSÚMM_Schválení výkupu pozemků pč 6087, pč 6088 a pč 6089_4, vše v kú Prostějov, ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a prominutí smluvní pokuty.doc
2/5/2014 12:54 PM 539648 15_07_OSÚMM_Schválení výkupu částí pozemků pč 289 a pč 291_7 oba v kú Žešov.doc
2/5/2014 7:24 AM 1534976 15_08_OSÚMM_Schválení úpravy podmínek bezúplatného nabytí části pozemku pč st 114_1 v kú Žešov.doc
2/5/2014 8:00 AM 61326848 15_09_OSÚMM_Změna podmínek Kupní smlouvy č 2007_16_269 ze dne 10_10_2007 a prominutí smluvní pokuty.doc
2/5/2014 12:27 PM 2169344 15_10_OSÚMM_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2009_16_373 ze dne 10_11_2009.doc
2/5/2014 12:35 PM 2131456 15_11_OSÚMM_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2010_50_196 ze dne 11_08_2010.doc