mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2016/31.10.2016/


[To Parent Directory]

10/20/2016 8:34 AM 27523 02_Jednací řád ZMP_nové znění.docx
10/20/2016 8:36 AM 114820 02_příloha.docx
10/20/2016 12:14 PM 872448 04_OÚPPP_návrh na změnu ÚP.doc
10/20/2016 7:38 AM 42325 05_FO_OZV o místním poplatku za komunální odpad 2017.docx
10/20/2016 7:15 AM 52299 06_OŽP_ Změna vyhlášky 8_2012 .docx
10/24/2016 12:31 PM 1920523 07_Příloha.pdf
10/24/2016 12:31 PM 128512 07_Změna OZV o nočním klidu.doc
10/6/2016 10:49 AM 58880 08_Bezúplatný převod _majetku_ústředny EZS_MP.doc
5/16/2023 5:39 AM <dir> 09_Dodatek č. 1 k Zásadám poskytování dotace a NFV
10/19/2016 10:03 AM 50176 10_OKP_ Schválení dodatku ke smlouvě o přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.doc
10/19/2016 12:30 PM 3278848 11_1_OSKS_Dotace 2016 - oblast kultury (Muzeum a galerie v Prostějově).doc
10/19/2016 12:30 PM 57856 11_2_OSKS_Dotace nedoporučené - oblast sportu.doc
10/19/2016 2:12 PM 43520 11_3_OSV_Dotace na rok 2016 - sociální oblast - nedoporučená.doc
10/19/2016 10:21 AM 46080 12_ORI_Revokace akce_Městké lázně_ oplocení a ROZOP kapitoly 60 .doc
10/19/2016 10:21 AM 876544 13_1_ORI_ROZOP kapitoly 60_ Parkoviště u zimního stadionu.doc
10/19/2016 10:21 AM 467968 13_2_ORI_ROZOP kapitoly 60_ Rekonstrukce Vápenice 27.doc
10/19/2016 10:20 AM 57344 13_3_ORI_ROZOP kapitoly 60_Převod do FRR.doc
10/19/2016 10:20 AM 45568 13_4_ORI_ROZOP kapitoly 60_Zámek - SZ a J křídlo.doc
10/20/2016 7:50 AM 44544 14_01_OSÚMM_Přijetí finančního daru od OlK .doc
10/20/2016 7:52 AM 476862 14_02_OSÚMM_Schválení bezúplatného nabytí pozemku pč 7540_27 v kú Prostějov.docx
10/20/2016 7:55 AM 3365208 14_03_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 130_9 v kú Čechovice u Prostějova .docx
10/20/2016 7:59 AM 1184800 14_04_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 6406_1 v kú Prostějov.docx
10/20/2016 8:42 AM 758333 14_05_OSÚMM_Schválení výkupu pozemků v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města .docx
10/20/2016 8:17 AM 20541 14_06_OSÚMM_Vzdání se práva na odepsané pohledávky s přísl.evidované DSP, s.r.o..docx
10/20/2016 8:24 AM 445609 14_07_OSÚMM_Výstavba veřejné obslužné komunikace v ul Hybešova – prominutí smluvní pokuty.docx
10/20/2016 8:28 AM 2312522 14_08_OSÚMM_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2009_16_067 ze dne 10_11_2009 .docx
10/20/2016 8:31 AM 2964148 14_09_OSÚMM_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2009_16_373 ze dne 10_11_2009.docx
10/20/2016 8:40 AM 923431 14_10_OSÚMM_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2013_50_315 ze dne 19_12_2013.docx
10/24/2016 9:40 AM 74240 17_Plnění úkolů zastupitelstva k 31 10 2016.doc
5/16/2023 5:39 AM <dir> Dodatečné materiály
10/24/2016 1:04 PM 20166222 materialy_ZMP.zip