mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2017/11.9.2017/


[To Parent Directory]

8/31/2017 10:07 AM 3917414 02_01_OSÚMM_Schválení výkupu pozemků včetně staveb u místního nádraží a svěření pravomoci Radě města Prostějova.docx
8/31/2017 9:08 AM 427151 02_02_OSÚMM_Schválení výkupu části pozemku pč 240 v kú Krasice a ROZOP kapitoly 50.docx
8/31/2017 8:22 AM 524870 02_03_OSÚMM_Schválení výkupu pozemků pč 6220_3 a pč 6221_1 oba v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50.docx
8/31/2017 5:21 AM 2695098 02_04_OSÚMM_Nabídky na odkup dvou částí pozemku pč 5881 a dvou částí pozemku pč 5852 oba v kú Prostějov.docx
8/31/2017 5:26 AM 784800 02_05_OSÚMM_Nevyužití předkupního práva Statutárního města Prostějova k pozemku pč 5976_2 v kú Prostějov.docx
8/31/2017 5:34 AM 1699967 02_06_OSÚMM_Prodej pozemku pč 3713_1 v kú Prostějov včetně stavby bez čp nebo če.docx
8/31/2017 5:38 AM 1275469 02_07_OSÚMM_Prodej pozemku pč 6084_7 a částí pozemků pč 6169_103, pč 6089_3 a pč 6090, vše v kú Prostějov .docx
8/31/2017 5:58 AM 1059598 02_08_OSÚMM_Prodej pozemku pč 85_24 v kú Krasice.docx
8/31/2017 6:43 AM 1266087 02_09_OSÚMM_Prodej části pozemku pč 472_1 v kú Krasice.docx
8/31/2017 6:49 AM 1023291 02_10_OSÚMM_Prodej části pozemku pč 822 v kú Prostějov.docx
8/31/2017 6:50 AM 1017329 02_11_OSÚMM_Schválení bezúplatného nabytí části pozemku pč 893 v kú Vrahovice.docx
8/31/2017 7:13 AM 2683161 02_12_OSÚMM_Schválení prodeje pozemku pč 981_4 v kú Vrahovice.docx
8/31/2017 7:54 AM 1039117 02_13_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 381 v kú Domamyslice, prodej části pozemku pč 383_8 v kú Domamyslice .docx
8/31/2017 8:16 AM 1001585 02_14_OSÚMM_Schválení směny částí pozemků v kú Žešov.docx
8/31/2017 9:13 AM 1987442 02_15_OSÚMM_Schválení zrušení věcného břemene na pozemku pč 75_1 v kú Prostějov.docx
8/31/2017 9:19 AM 1404148 02_16_OSÚMM_Změna podmínek Kupní smlouvy č_2009_16_172 ze dne 22_10_2010 .docx
8/31/2017 9:20 AM 877259 02_17_OSÚMM_Změna podmínek Kupní smlouvy č_2017_50_007 ze dne 13_04_2017.docx
8/30/2017 1:44 PM 1364480 03_OSKS_Převod movitého majetku ze zřizovatele statutární město Prostějov na Sportcentrum – DDM.doc
5/16/2023 5:40 AM <dir> 04_FO_Plnění rozpočtu za I. pololetí 2017
9/1/2017 6:33 AM 26369 05_ORI_Plavecký bazén – návrh na rozhodnutí o délce bazénu a rozhodnutí o pořizování dokumentace.docx
8/31/2017 7:01 AM 5324186 06_ORI_Schválení NS a zřízení služebnosti - Manipulační plocha pod mostem.docx
8/31/2017 2:02 PM 52736 07_OÚPPP_Zrušení ÚPZ části centra města Prostějova.doc
8/31/2017 2:05 PM 43008 08_OÚPPP_Ukončení pořizování RP dle podnětu společnosti Manthellan.doc
8/31/2017 2:25 PM 1696256 09_OÚPPP_Návrhy na změnu ÚP Prostějov.doc
8/31/2017 6:57 AM 123904 10_1_ORI_Dotace TJ Sokol Čechovice.doc
8/31/2017 6:58 AM 124416 10_2_ORI_Dotace_Sportovní klub cyklistů.doc
8/30/2017 1:45 PM 3956224 10_3_OSKS_Dotace 2017 - celoroční činnost (LHK Jestříbi Prostějov A - team.doc
8/30/2017 1:47 PM 7460864 10_4_OSKS_Dotace 2017 - oblast sportu - činnost.doc
8/31/2017 6:59 AM 45568 11_01_ORI_ROZOP kapitoly 60_ Stezka pro cyklisty Prostějov - Žešov.doc
8/31/2017 6:59 AM 419747 11_02_ORI_ROZOP kapitoly 60_ ZŠ E. Valenty_vybudování hyg. kabinek.docx
8/31/2017 7:00 AM 599552 11_03_ORI_ROZOP kapitoly 60_Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky.doc
8/31/2017 7:00 AM 343552 11_04_ORI_ROZOP kapitoly 60_Náměstí Spojenců, Prostějov – úprava komunikací, chodníků, hracích ploch, .doc
8/31/2017 7:00 AM 802304 11_05_ORI_ROZOP kapitoly 60_Regenerace sídliště Šárka.doc
8/31/2017 7:01 AM 508416 11_06_ORI_ROZOP kapitoly 60_Stavební úpravy křižovatky Olomoucká x E. Valenty x V. Outraty v Prostějově vynucená přeložka sítě elektronickýc.doc
8/31/2017 7:50 AM 6472704 11_07_ORI_ROZOP kapitoly 60_Venkovní posilovna Workout.doc
9/4/2017 7:12 AM 21039 14_Plnění úkolů zastupitelstva k 11 09 2017.docx
9/5/2017 5:48 AM 57000708 materialy_11.9.2017.zip