mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2016/12.12.2016/


[To Parent Directory]

12/1/2016 8:56 AM 45568 02_Členství ve Sdružení obcí střední Moravy.doc
12/5/2016 8:39 AM 40960 03_Pověření vedením kroniky města Prostějova.doc
11/30/2016 10:18 AM 24998 04_ASA TS Prostějov_změna názvu a společenské smlouvy.docx
11/29/2016 12:48 PM 500451 04_Příloha.pdf
12/5/2016 9:12 AM 39936 05_Odměny členům výborů a komise ZM a osadních výborů_2016.doc
12/1/2016 9:31 AM 45445 06_OZV o místním poplatku za komunální odpad 2017.docx
12/6/2016 6:55 AM 19331 06_PN_OZV o místním poplatku za komunální odpad 2017.docx
11/30/2016 10:16 AM 130048 07_ Změna OZV ochrana nočního klidu .doc
5/16/2023 5:39 AM <dir> 08_Návrh rozpočtu pro rok 2017
12/1/2016 8:59 AM 56320 09_1_Dotace nedoporučená - LHK Jestřábi.doc
12/9/2016 6:30 AM 3731968 09_2_Dotace - oblast sportu - SK PROSTĚJOV 1913.doc
12/1/2016 9:04 AM 49726 10_Schválení formuláře žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace MPZ.docx
12/1/2016 9:03 AM 135857 11_Program regenerace městské památkové zóny Prostějov v roce 2017.docx
12/5/2016 10:17 AM 1804800 12_Regenerace sídlišť 2017.doc
12/7/2016 1:54 PM 751104 13_Schválení smlouvy_parkoviště u stadionu.doc
12/12/2016 9:00 AM 114688 14_Smlouva o poskytnutí dotace - CS Žešov.doc
12/1/2016 7:28 AM 4358656 15_Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizaci KINO METRO 70 Prostějov.doc
12/1/2016 6:35 AM 1369935 16_01_Schválení změny podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č 2010_50_116 ze dne 20 05 2010.docx
12/1/2016 6:36 AM 1676908 16_02_Revokace usnesení ZMP č 16068 ze dne 11_04_2016 a schválení směny částí pozemků pč 6700_1 a pč 6700_21, oba v kú Prostějov, za pozemek pč 6700_37 v kú Prostějov.docx
12/1/2016 6:37 AM 800956 16_03_Revokace části usnesení ZMP č 16170 ze dne 05_09_2016 a schválení výkupu části pozemku pč 5884 v kú Prostějov pro realizaci části stavby Silnice II_366 Prostějov – přeložka silnice.docx
12/1/2016 6:38 AM 3738906 16_04_Schválení prodeje částí pozemků pč 310_18 a pč 310_17 oba v kú Kralice na Hané.docx
12/1/2016 7:40 AM 2063134 16_05_Schválení výkupu a směny pozemků v kú Krasice a ROZOP kapitoly 50.docx
12/1/2016 7:04 AM 651300 16_06_Schválení zrušení práva zpětné koupě pro Městskou obec Prostějov k nemovitým věcem v kú Prostějov.docx
12/1/2016 7:22 AM 26779 16_07_Vzdání se práva na pohledávky Domovní správy Prostějov, s.r.o..docx
12/1/2016 8:03 AM 891838 16_08_Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č 2011_50_011 ze dne 11_01_2011.docx
12/1/2016 11:03 AM 3507818 16_09_Změna podmínek Smlouvy kupní, o zřízení předkupního práva a o zřízení věcného břemene č 2013_50_268 ze dne 28_11_2013 (Centrum zdraví spolek).docx
12/1/2016 11:01 AM 39730 16_10_Schválení úpravy rozpočtu města na rok 2017.docx
12/12/2016 9:03 AM 23502652 zmp.zip