mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2018/16.4.2018/


[To Parent Directory]

3/15/2018 1:13 PM 2790532 02_OKP_Udělení čestného občanství in memoriam Bruno Winterovi.docx
4/5/2018 12:43 PM 764780 03_OKP_Udělení čestného občanství Statutárního města Prostějova Stanislavu Liškovi in memoriam.docx
4/4/2018 12:08 PM 20719 04_OKP_Udělení Cen města Prostějova za rok 2017.docx
3/26/2018 7:24 AM 20859 05_Čestná ocenění_udělení.docx
4/5/2018 10:27 AM 21068 06_OKT_Delegování zástupců města na valnou hromadu FTL.docx
4/3/2018 10:30 AM 16091648 07_OKP_Zdravé město a MA21 – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2017.doc
4/5/2018 8:34 AM 729884 08_01_OSÚMM_Nabídka bezúplatného převodu pozemku pč 452_6 v kú Čechovice u Prostějova včetně stavby komunikace.docx
4/5/2018 8:55 AM 467554 08_02_OSÚMM_Schválení bezúplatného nabytí částí pozemku pč 7659_1 v kú Prostějov.docx
4/5/2018 8:37 AM 2557879 08_03_OSÚMM_Bezúplatný převod nebo prodej části pozemku pč 7769 v kú Prostějov.docx
4/5/2018 8:37 AM 1159579 08_04_OSÚMM_Prodej pozemku pč 410_4 v k.ú. Žešov.docx
4/5/2018 8:43 AM 510419 08_05_OSÚMM_Prodej pozemku pč 1484 v kú Prostějov.docx
4/5/2018 9:32 AM 1197944 08_06_OSÚMM_Prodej části pozemku pč 223_6 v kú Krasice.docx
4/5/2018 8:56 AM 1253258 08_07_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 4741_1 v kú Prostějov .docx
4/5/2018 8:57 AM 2659458 08_08_OSÚMM_Schválení prodeje části pozemku pč 6406_1 v kú Prostějov .docx
4/5/2018 9:01 AM 2543974 08_09_OSÚMM_Schválení výkupu části pozemku pč 5462 v kú Prostějov a ROZOP kapitoly 50 .docx
4/5/2018 8:54 AM 1793004 08_10_OSÚMM_Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku pč 318_58 v kú Čechovice u Prostějova.docx
4/5/2018 9:02 AM 18328 08_11_OSÚMM_Vzdání se práva na pohledávky evidované DSP, s.r.o. .docx
4/5/2018 9:29 AM 709699 08_12_OSÚMM_Žádost o prominutí dluhu – bezdůvodného obohacení spočívajícího v nahrazených nákladech soudního řízení (Kuldovi).docx
4/4/2018 10:02 AM 361513 09_1_ORI_ROZOP kapitoly 60_Komunikace a oplocení na ul_ Říční vč_ PD.docx
4/4/2018 10:03 AM 1009152 09_2_ORI_ROZOP kapitoly 60_Koupaliště Vrahovice.doc
4/4/2018 10:04 AM 368667 09_3_ORI_ROZOP kapitoly 60_MŠ Čechovice_kompletní rekonstrukce_zvýšení kapacity.docx
4/4/2018 10:04 AM 346358 09_4_ORI_ROZOP kapitoly 60_Plochy na ulici Zahradní vč_ PD.docx
4/4/2018 10:04 AM 26625 09_5_ORI_ROZOP kapitoly 60_Středisko mládeže kopané.docx
4/4/2018 10:05 AM 209920 09_6_ORI_ROZOP kapitoly 60_ZŠ a MŠ Jana Železného.doc
4/4/2018 3:34 PM 4674048 10_1_OSKS_Dotace 2018 - oblast kultury - celoroční činnost, NS Mánes, z. s..doc
4/4/2018 3:34 PM 4850176 10_2_OSKS_Dotace 2018 - oblast sportu - Prostějov - C 1885 spol. s r. o..doc
3/29/2018 7:49 AM 3086336 10_3_OSKS_Dotace 2018 - oblast sportu (celoroční činnost - Vodácký klub 109).doc
3/21/2018 9:27 AM 38258 10_4_Dotace - oblast ochrana životního prostředí - celoroční činnost.docx
3/28/2018 9:05 AM 48412 10_5_OKP_Poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje.docx
4/4/2018 10:02 AM 144896 10_6_ORI_Dotace 2018 - ORI.doc
4/4/2018 10:02 AM 117760 10_7_ORI_Dotace_ORI_TJ Sokol Čechovice.doc
4/9/2018 9:58 AM 25158 12_Plnění úkolů zastupitelstva k 16 04 2018.docx
4/9/2018 12:06 PM 4378112 13_Stanovisko k platnosti Smlouvy o budoucích smlouvách.doc
4/9/2018 9:46 AM 13412 14_1_ Plavecký bazén - návrh usnesení a důvodová zpráva.docx
4/9/2018 10:33 AM 16187 14_2_Studie FA VUT Brno - využití zámku Ptení.docx
4/9/2018 5:58 PM 49381975 materialy_16.4.2018.zip